Menu
Your Cart

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ

WEBINÁR

Pracovný zošit Etická výchova pre 2. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre druhý ročník ZŠ. Je to tematicky aktuálna, veku primerane upravená a veľmi praktická pomôcka pre každého druháka na každú vyučovaciu hodinu.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ
ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ
WEBINÁR

Pracovný zošit Etická výchova pre 2. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre druhý ročník ZŠ. Je to tematicky aktuálna, veku primerane upravená a veľmi praktická pomôcka pre každého druháka na každú vyučovaciu hodinu.

6,00€
Bez DPH: 5,45€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-668-8

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/8449:6-A2201

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÝ MATERIÁL ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ METODICKÉ POZNÁMKY V PDF FORMÁTE.*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Úlohy a aktivity sú zamerané na vzdelávacie oblasti: postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch, tvorivosť, iniciatíva, vyjadrovanie citov a naša trieda. Žiaci sa oboznamujú s týmito oblasťami prostredníctvom pekných aktivít ako práca s príbehom, pohybové aktivity, kreslenie, dopĺňanie, tajničky, vyfarbovanie, strihanie či lepenie.

Učiteľ má k dispozícii Metodické poznámky, ktoré sú komplexne spracovanou a prehľadnou pomôckou nielen k pracovnému zošitu, ale aj na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy. Metodické poznámky obsahujú motivácie a návody ku všetkým aktivitám z pracovného zošita, didakticky rozpracované zadania úloh, výkonové a obsahové štandardy, výchovno-vzdelávacie ciele, otázky, hry, doplnkové aktivity, hodnotovú reflexiu, domáce úlohy, rôzne odporúčania a zaradenie jednotlivých tém do TVVP.

  • Pracovný zošit spolu s metodickými poznámkami je premyslený, atraktívny a komplexný podporný materiál na hodinách etickej výchovy. Nadväzuje na ETV 1 s metodickými poznámkami. Tvoril ho jeden tím.
  • Všetky aktivity vychádzajú z mentality, potrieb a záujmov dnešných detí.
  • Pracovný zošit s metodickými poznámkami vznikol ako kvalitne spracovaný učebný materiál pre žiakov a učiteľov. Takáto (najmä metodická) podpora na učebnicovom trhu dlhší čas absentovala.
  • Svieže a pestré zadania úloh, ďalšie rozmanité aktivity, práca s príbehmi atď., ako aj premyslená metodická podpora pomáhajú rozvíjať osobnosť, sociálne vzťahy a vzťah k sebe, vzťah k rastlinám a živočíchom, k ochrane prírody a láske k nej.
  • Pracovný zošit Etická výchova pre 2. ročník ZŠ vznikol v spolupráci s kvalitnými metodikmi a pedagógmi. Je to druhý zošit zo série pre 1. – 4. ročník ZŠ. Tento materiál výrazne pomôže učiteľom a žiakom vo vyučovaní predmetu Etická výchova v druhom ročníku.


Ďalšie informácie
Počet strán 32
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2020

Autorka: PhDr. Eva Farkašová, CSc. –  vysoko erudovaná autorka, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej práci v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky. Jednou z oblastí jej odborného zamerania je tematika práce s deťmi zo SZP. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne.

1. Moje prázdniny
2. Počúvam ťa, som samé ucho
3. Ťahal dedko repu
4. V čom sme rovnakí – v čom sme rozdielni
5. Mravec a holub
6. Právo a povinnosť
7. Práva detí
8. Aktívny alebo lenivý?
9. Čo ma zaujíma
10. Idú Vianoce 1
11. Idú Vianoce 2
12. Mám nápad
13. Výprava do ďalekých krajín 1
14. Výprava do ďalekých krajín 2
15. V našej triede je to tak...
16. Čo je to?
17. Nájdi rozdiely
18. Dokonči príbeh
19. Darček pre kamaráta
20. Hádaj, ale sa nehádaj
21. Moja nálada
22. Rád – nerád
23. Sme vždy láskaví?
24. Ktoré ročné obdobie mám najradšej?
25. Kto má pravdu?
26. Užitočný výlet Tomáša a Miška
27. Naša rozprávka
28. Naša trieda
29. Naša trieda koncom roka
30. Hurá na prázdniny
31. Ukážem, poviem, nakreslím