Menu
Your Cart

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ

WEBINÁR

Netradične spracovaný pracovný zošit pre žiakov na druhom stupni ZŠ, ktorý obsahuje systematicky usporiadané aktivity na hodiny etickej výchovy podľa ročníkov. V každom ročníku sa riešia v súlade so ŠVP tematické celky.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ
ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ
WEBINÁR

Netradične spracovaný pracovný zošit pre žiakov na druhom stupni ZŠ, ktorý obsahuje systematicky usporiadané aktivity na hodiny etickej výchovy podľa ročníkov. V každom ročníku sa riešia v súlade so ŠVP tematické celky.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-685-5

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12679:5-A2201

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÝ MATERIÁL ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ METODICKÉ POZNÁMKY V PDF FORMÁTE*.

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Žiaci sa prostredníctvom aktivít učia, ako sa správať, ako komunikovať s rovesníkmi a dospelými, vyjadriť názor, postoje, zaujať stanovisko či argumentovať. Riešia situácie na vyjadrenie emócií v rôznych podmienkach, na zachovanie sebaúcty, prejavy empatie, zostavujú si vlastné hodnotové rebríčky atď. Každá téma je rozpracovaná do niekoľkých úloh, v ktorých žiaci pracujú s aktuálnymi príbehmi z reálneho života a školského prostredia, hrajú role, dramatizujú rôzne situácie, vyrábajú postery, schémy, diskutujú. V pracovnom zošite je priestor aj na vyjadrenie vlastných názorov, myšlienok, vytvorenie vlastných poznámok.

  • Reflektuje aktuálne školské a celospoločenské etické problémy,
  • Nadväznosť na problémy v ostatných vyučovacích predmetoch,
  • Možnosť používať pracovný zošit počas niekoľkých ročníkov,
  • Nadväznosť a gradácia tém, ktoré podporujú rozvoj etickej roviny osobnosti.

Pracovný zošit s metodickými poznámkami vznikol ako kvalitne spracovaný doplnkový učebný materiál pre žiakov a učiteľov. Takáto (najmä metodická) podpora na učebnicovom trhu dlhší čas absentovala. Svieže a pestré zadania úloh, ďalšie rozmanité aktivity, práca s príbehmi atď., ako aj premyslená metodická podpora pomáhajú rozvíjať osobnosť, sociálne vzťahy a vzťah k sebe, vzťah k hodnotám, k ochrane prírody a láske k nej.

Pracovný zošit Etická výchova pre 5. – 9. ročník ZŠ vznikol v spolupráci s kvalitnými autori, metodikmi a pedagógmi. Tento materiál výrazne pomôže pri dosahovaní obsahových a výkonových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov etickej výchovy.

Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2020

Autorky: 

doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.
Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Autorky sú renomované odborníčky v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky, ktoré sa dlhodobo zaoberajú témou morálneho usudzovania mladých ľudí. Svoje poznatky a skúsenosti prepracovali do podoby aktivít, ktoré sú koncipované podľa požiadaviek ŠVP a usporiadané do ročníkov. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne spracovania do podoby učebnej pomôcky pre žiakov druhého stupňa ZŠ.


Ilustrátori, prekladatelia, recenzenti:

PaedDr. Oľga Krížová
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
PaedDr. Eva Raffajová
5.ročník:

1. Spravodlivá odmena: Kto si zaslúži odmenu? - Čestnosť
2. Oslovovanie: Ako oslovovať dobrého priateľa - Priateľstvo
3. Vlastnosti dobrého kamaráta: Kufor - Priateľstvo
4. Komunikácia medzi priateľmi: Náš spoločný autobus - Priateľstvo
5. Riešenie ťažkých situácií: Jaskyňa - Sebaovládanie
6. Prekonanie strachu: Spiaci lev - Sebaovládanie
7. Ekologický projekt: Strom života - Zodpovednosť

6.ročník:

8. Čestné konanie: Ako byť čestný - Čestnosť
9. Prejavenie súcitu: Čo by mal povedať dobrý kamarát? - Priateľstvo
10. Spoločenská empatia: Spoločenská empatia - Priateľstvo
11. Dynamika emócii: Tlakový hrniec - Sebaovládanie
12. Zodpovedné konanie: Opustené šteniatko - Zodpovednosť
13. Rodina, v ktorej žijem: Práva a povinnosti členov rodin - Zodpovednosť
14. Zodpovednosť:Test zodpovednosti - Zodpovednosť

7.ročník:

15. Klamstvo: Oklamanie učiteľa - Čestnosť
16. Pomoc priateľovi: Čo urobiť - Priateľstvo
17. Priateľstvo: Udržanie priateľstva - Priateľstvo
18. Silné a slabé stránky: Ak chceš, tak do dokážeš - Sebaovládanie
19. Láska a hodnoty: Láska a rebríček hodnôt - Sebaovládanie
20. Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami: Rozprávka o nerozhodnej princeznej - Zodpovednosť
21. Pravidlá a hodnoty v rodine: Pravidlá a hodnoty v rodinnom živote - Zodpovednosť

8.ročník:

22. Pravdovravnosť: Motívy môjho konania - Čestnosť
23. Úcta k ľuďom: Môj postoj k... - Čestnosť
24. Dobrý priateľ: Dobrý priateľ - Priateľstvo
25. Empatia: Empatická analýza - Priateľstvo
26. Rebríček hodnôt: Môj rebríček hodnôt - Priateľstvo
27. Fyzické a psychické zdravie: Čo prospieva a čo škodí nášmu zdraviu - Zodpovednosť
28. Materiálne a nemateriálne hodnoty: Konzumizmus - Zodpovednosť

9.ročník:

29. Partnerské vzťahy: Mýty o partnerstve - Čestnosť
30. Roly chlapca a dievčaťa: Roly chlapca a dievčaťa - Priateľstvo
31. Škodlivé vplyvy alkoholu a drog: Príbeh o Laure - Sebaovládanie
32. Konflikty: Riešime konflikty - Sebaovládanie
33. Závislosti: Vieš odolať - Sebaovládanie
34. Voľný čas: Môj voľný čas - Zodpovednosť
35. Zodpovednosť na internete - Youtuber - Zodpovednosť