Menu
Your Cart

Aktuality

Naty 13/06/2024 0 25
Ako nastúpiť na dynamickú cestu k dosiahnutiu rovnosti a diverzity v spoločnosti? Nemali by sme vnímať inklúziu predovšetkým ako príležitosť na zmenu myslenia a vzájomné učenie sa? Nakoľko dôležitá je..
Naty 07/06/2024 0 43
Priblížil, že na Slovensku je 84 stredných škôl, ktoré majú menej ako 100 žiakov...
Naty 24/05/2024 0 114
Vyberte si z aktuálnych tém bezplatných webinárov na koniec školského roka...
Naty 13/05/2024 0 161
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytlo zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) v roku 2024 základným školám, špeciálnym základným školám, stredn..
Naty 10/05/2024 0 110
Aj vy sa radi vzdelávate a hľadáte inšpirácie pre svoju pedagogickú prax? Učíte biológiu? Etiku? Pracujete v materskej škole? Máte diabetes? Zbystrite! Máme online bezplatný webinár práve pre vás!..
Naty 02/05/2024 0 115
K zlepšeniu kvality stredného odborného vzdelávania na území Prešovského kraja má napomôcť spolupráca medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)...
Naty 29/04/2024 0 132
Bezplatné online webináre sme tentokrát zamerali na inovačné vzdelávanie, aktivizujúce metódy výučby, zverejňovanie dokumentov v školských jedálňach, procesu prijímania detí do materskej školy ...a cu..
Naty 26/03/2024 0 304
Najväčšie stretnutie učiteľov na Slovensku sa koná tento rok v termíne od 13. do 14. júna 2024 v bratislavskom Hoteli City Bratislava. Odborným garantom je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v T..
Naty 25/03/2024 0 235
Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pokračujú aj v apríli v organizovaní bezplatných online školení pre učiteľov základných škôl aj osemročných gymnázií...
Naty 17/03/2024 0 245
Od novembra 2022 až do februára 2024 realizovalo občianske združenie European Pedagogical Club projekt, ktorý si dával za cieľ zlepšiť na Slovensku informovanosť verejnosti v oblasti vzťahovej a sexuá..
Naty 12/03/2024 0 287
V odborných školách nemajú záujem učiť ľudia z praxe. Doplatiť na to môžu žiaci...
Naty 04/03/2024 0 450
Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pokračujú v organizovaní bezplatnej sérii online školení pre učiteľov základných škôl aj špeciálnych základných škôl...
Zobrazenie 1 až 12 z 263 (22 stránok)