Menu
Your Cart

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)

WEBINÁR

PDF KNIHA: Metodické poznámky k pracovnému zošitu – Etická výchova pre 2. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)
ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)
WEBINÁR

PDF KNIHA: Metodické poznámky k pracovnému zošitu – Etická výchova pre 2. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-684-8

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ METODICKÉ POZNÁMKY VO FORMÁTE PDF.*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Metodické poznámky sú prehľadne a prakticky spracované. Obsahujú námety na organizáciu vyučovacej hodiny, odporúčania a pokyny, ako začleniť pracovné listy a aktivity do hodín a ako s nimi pracovať, zaradenie k výkonovým a obsahovým štandardom, výchovno-vzdelávacie ciele, motivácie k daným aktivitám, otázky, hry, doplnkové aktivity, hodnotovú reflexiu, domáce úlohy, rôzne odporúčania a zaradenie jednotlivých tém do TVVP.

Obsah Metodických poznámok spolu s pracovným zošitom sú koncipované tak, aby v nich učiteľ našiel všetky potrebné informácie a pomôcky k výučbe etickej výchovy. Vyučovacia hodina sa tak stane pre žiakov atraktívna a budú sa na ňu tešiť.


  • Metodické poznámky spolu s pracovným zošitom sú premyslený, atraktívny a komplexný podporný materiál na hodinách etickej výchovy. Metodické poznámky poskytujú výbornú teoretickú a praktickú podporu k pracovnému zošitu Etická výchova pre 2. ročník.
  • Metodické poznámky s pracovným zošitom vznikli ako kvalitne spracovaný doplnkový učebný materiál pre žiakov a učiteľov. Takáto (najmä metodická) podpora na učebnicovom trhu dlhší čas absentovala. Svieže a pestré zadania úloh, ďalšie rozmanité aktivity, práca s príbehmi atď., ako aj premyslená metodická podpora pomáhajú rozvíjať osobnosť, sociálne vzťahy a vzťah k sebe, vzťah k rastlinám a živočíchom, k ochrane prírody a láske k nej.


Ďalšie informácie
Počet strán 53
Formát A4 – titul v PDF formáte
Jazyk slovenský
Rok vydania 2020

Autorka: PhDr. Eva Farkašová, CSc. –  vysoko erudovaná autorka, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej práci v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky. Jednou z oblastí jej odborného zamerania je tematika práce s deťmi zo SZP. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne.

Tematický výchovno-vzdelávací plán (TVVP) a zaradenie tematických pracovných listov

Medzipredmetové vzťahy a prepojenie pracovných listov s prierezovými témami


1. TÉMA – POSTOJE A SPÔSOBILOSTI V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH

1. Moje prázdniny

2. Počúvam ťa, som samé ucho 

3. Ťahal dedko repu 

4. V čom sme rovnakí – v čom sme rozdielni 

5. Mravec a holub 

6. Právo a povinnosť

7. Práva detí 


2. TÉMA – INICIATÍVA

8. Aktívny alebo lenivý?

9. Čo ma zaujíma

10. Idú Vianoce 1

11. Idú Vianoce 2

12. Mám nápad

13. Výprava do ďalekých krajín 1

14. Výprava do ďalekých krajín 2

15. V našej triede je to tak...


3. TÉMA – TVORIVOSŤ

16. Čo je to?

17. Nájdi rozdiely

18. Dokonči príbeh

19. Darček pre kamaráta

20. Hádaj, ale sa nehádaj


4. TÉMA – VYJADROVANIE CITOV

21. Moja nálada

22. Rád – nerád

23. Sme vždy láskaví?

24. Ktoré ročné obdobie mám najradšej?


5. TÉMA – NAŠA TRIEDA

25. Kto má pravdu?

26. Užitočný výlet Tomáša a Miška

27. Naša rozprávka

28. Naša trieda

29. Naša trieda koncom roka

30. Hurá na prázdniny

31. Ukážem, poviem, nakreslím