Menu
Your Cart

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)

WEBINÁR

PDF KNIHA: Metodické poznámky k pracovnému zošitu Etická výchova pre 1. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)
ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)
WEBINÁR

PDF KNIHA: Metodické poznámky k pracovnému zošitu Etická výchova pre 1. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-683-1

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE - 1. ROČNÍK ZŠ V PDF FORMÁTE*


 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Metodické poznámky poskytujú výbornú teoretickú a praktickú podporu k pracovnému zošitu pre žiakov 1. ročníka: Etická výchova pre 1. ročník ZŠ.

Metodické poznámky k etickej výchove pre 1. ročník ZŠ sú prehľadne a prakticky spracované. Obsahujú námety na organizáciu vyučovacej hodiny, odporúčania a pokyny, ako začleniť pracovné listy a aktivity do hodín a ako s nimi pracovať, zaradenie k výkonovým a obsahovým štandardom, výchovno-vzdelávacie ciele, motivácie k daným aktivitám, otázky, hry, doplnkové aktivity, hodnotovú reflexiu, domáce úlohy, rôzne odporúčania a zaradenie jednotlivých tém do TVVP. 

Benefity:

Metodické poznámky s pracovným zošitom vznikli ako kvalitne spracovaný doplnkový učebný materiál pre žiakov a učiteľov. Takáto (najmä metodická) podpora na učebnicovom trhu dlhší čas absentovala.

Svieže a pestré zadania úloh, ďalšie rozmanité aktivity, práca s príbehmi atď., ako aj premyslená metodická podpora pomáhajú rozvíjať osobnosť, sociálne vzťahy a vzťah k sebe, vzťah k rastlinám a živočíchom, k ochrane prírody a láske k nej.

Obsah Metodických poznámok spolu s pracovným zošitom sú koncipované tak, aby v nich učiteľ našiel všetky potrebné informácie a pomôcky k výučbe etickej výchovy.

Vyučovacia hodina sa tak stane pre žiakov atraktívna a budú sa na ňu tešiť.


Ďalšie informácie
Počet strán 40
Formát A4 – titul v PDF formáte
Jazyk slovenský

Recenzenti:

PaedDr. Oľga Krížová
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
PaedDr. Eva Raffajová
Mgr. Jana Škrhová 

Autorka: PhDr. Eva Farkašová, CSc. –  vysoko erudovaná autorka, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej práci v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky. Jednou z oblastí jej odborného zamerania je tematika práce s deťmi zo SZP. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne.


Tematický výchovno-vzdelávací plán (TVVP) a zaradenie tematických pracovných listov
Medzipredmetové vzťahy a prepojenie pracovných listov s prierezovými témami

1. TÉMA – MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY
1. Predstav seba: To som ja!
2. Priateľstvo: S kým sa kamarátim?
3. Pochvala: Najsladšia mandarínka
4. Pozdrav: Ako sa zdravíme?
5. Vďačnosť, ospravedlnenie: Čarovné slová prosím, ďakujem, prepáč
6. Pravidlo v skupine: Pravidlá v triede cez prestávku
7. Pravidlo v skupine: Pravidlá v triede počas hodiny
8. Dodržiavanie pravidiel: Moje lepšie a horšie JA

2. TÉMA – PRVKY PROSOCIÁLNOSTI 
9. Úcta: Čo sa mi páči na iných?
10. Vďačnosť: Darček k narodeninám
11. Vďačnosť: Vianočný stromček
12. Dodržiavanie pravidiel: Čo by sme nemali robiť?
13. Rešpekt: Reťaz sily a dobra
14. Spolupráca: S čím sa radi hráme?
15. Spolupráca: Čo spolu robíme?
16. Úcta: Mám rád zvieratká
17. Úcta: Príroda a ja

3. TÉMA – ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ 
18. Medziľudské vzťahy: Ako sa správam k starším?
19. Moja hodnota: Moje zdravie
20. Sebaovládanie: Telefón
21. Sebaovládanie: Moje domáce zvieratko

4. TÉMA - POZITÍVNE HODNOTENIE 
22. Pozitívne hodnotenie: Pochvala a odmena
23. Vlastnosti iných: Chcem byť ako ty!
24. Pozitívne vlastnosti: My a kamaráti

5. TÉMA - NAŠA RODINA
25. Ja: Moje narodeniny
26. Rodina: Moja rodina
27. Povinnosti: Ako doma pomáham?
28. Pravidlá: Pravidlá v rodine
29. Pomoc v rodine: Starostlivosť rodičov!