Menu
Your Cart

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ

WEBINÁR

Pracovný zošit Etická výchova pre 3. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre tretí ročník ZŠ.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ
ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ
WEBINÁR

Pracovný zošit Etická výchova pre 3. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre tretí ročník ZŠ.

6,00€
Bez DPH: 5,45€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-718-0

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/17458:5-A2201

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE 3. ROČNÍK VO FORMÁTE PDF.*

* AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovný zošit pre tretiakov nadväzuje na Etickú výchovu pre 1. a 2. ročník ZŠ, spolu s Metodickými poznámkami sú cennou pomôckou pre žiakov i učiteľov.


Pracovný zošit Etická výchova pre 3. ročník základných škôl:

  • obsahuje súbor aktivít zostavený v súlade s iŠVP pre tretí ročník ZŠ;
  • je to tematicky aktuálna, veku primeraná, praktická pomôcka pre žiakov i učiteľov na vyučovanie etickej výchovy;
  • úlohy a aktivity sú usporiadané do piatich tematických celkov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené vo vnútri aj v obsahu;
  • žiaci si osvojujú sociálne zručnosti, postoje a normy prostredníctvom hrania scénok, čítaním príbehov, citátov a ich rozborom, prácou s ilustráciou, doplňovačkami, kreslením, strihaním, spoluprácou vo dvojici alebo v skupine, projektovým vyučovaním;
  • uplatňujú sa medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom, prírodovedou, vlastivedou, hudobnou, výtvarnou, telesnou výchovou. 


Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2021

Autorky:

PhDr. Eva Farkašová, CSc. – vysoko erudovaná autorka, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej práci v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky. Jednou z oblastí jej odborného zamerania je tematika práce s deťmi zo SZP. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne.

Mgr. Eva Mozolová – pedagogička a metodička s mnohoročnou praxou vo vyučovaní etickej výchovy na prvom stupni ZŠ.

Medziľudské vzťahy

1. Kto som, čo som

2. Ako poznám seba a teba?

3. Opatrnosť je namieste 1

4. Opatrnosť je namieste 2/Ako povedať NIE

5. Čo urobím, keď...

6. Čo viem o sebe a kamarátoch


Vcítenie sa do prežívania iných – empatia

1. Ako sa poznáme?

2. Čo ja na to

3. Keby som bol/bola...

4. Nie je nám vždy veselo

5. Vodiaci pes

6. Dôvod na radosť

7. Keď je prehra výhrou


Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti

1. To je omyl

2. Konflikt v triede

3. Klebety

4. Ako to povedať

5. Moje meno je bremeno

6. Už viem, ako to povedať


Pomoc, darovanie, delenie sa

1. Pomáhame si - ja tebe, ty mne

2. Pomoc doma

3. Pomoc kamarátom

4. Materiálna pomoc

5. Darček v zlatom papieri

6. Projekt Dúha 1

7. Projekt Dúha 2


Naša škola

1. Moja škola

2. List kamarátovi

3. Naša trieda

4. Aby nám bolo v škole dobre

5. Idú prázdniny