Menu
Your Cart

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit je určený pre žiakov 1.– 4. ročníka základnej školy a jeho obsah je spracovaný podľa inovovaného ŠVP.

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit je určený pre žiakov 1.– 4. ročníka základnej školy a jeho obsah je spracovaný podľa inovovaného ŠVP.

6,00€
Bez DPH: 5,45€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-338-5

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNÉHO PRACOVNÉHO ZOŠITA ZÍSKATE 
METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO

 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia.

Cieľom uplatňovania tejto témy je prispieť k tomu, aby žiak 1. stupňa základnej školy:

 • Rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;
 • Osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;
 • Pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;
 • Vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci;
 • Osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode;
 • Rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.

Pracovný zošit pre žiakov 1. – 4. ročníka ponúka:

Úlohy pre každý ročník 1. stupňa samostatne, ktoré sa tematicky delia na:

 • Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
 • Zdravotná príprava
 • Pohyb a pobyt v prírode

Ďalej:

 • obsahujú kontrolné otázky, úlohy, praktické cvičenia a motivačné skutočné príbehy k problematike potrebnej na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie,
 • prinášajú množstvo praktických cvičení na získanie nevyhnutných vedomostí, zručností a návykov potrebných pri poskytovaní prvej pomoci a záchrany života,
 • sú podkladom k opakovaniu a upevňovaniu teoretického učiva prierezovej témy a jeho precvičovaniu v praxi, ktoré potom môžu žiaci využívať v rámci didaktických hier a účelových cvičení.

Obsah učiva prierezovej témy je povinný každý učiteľ zakomponovať do svojho vyučovacieho predmetu a taktiež do svojho tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Učitelia tak nemusia pripravovať a vyhľadávať z rôznych zdrojov úlohy, informácie a praktické cvičenia k tejto téme.

Ďalšie informácie
Počet strán 60
Formát A4
Jazyk slovenský

Editor: Mgr. Dana Masaryková, PhD.

Autor: Mgr. Katarína Dutková

Odborná spolupráca: 

PaedDr. Mária Kubovičová

Mgr. Janka Harčárová

1. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
Zdravotná príprava
Pohyb a pobyt v prírode

2. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
Zdravotná príprava
Pohyb a pobyt v prírode

3. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
Zdravotná príprava
Pohyb a pobyt v prírode

4. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana
Zdravotná príprava
Pohyb a pobyt v prírode

 

Súvisiace články