Nakuknite na našu ponuku RAABE a EXPOL bezplatných webinárov pre učiteľov. Aj v októbri bude z čoho vyberať.


 

Jak na školní hodnocení?

Tipy a rady, jak můžete individuálně hodnotit své žáky

Dátum: 17. október 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D. - lektor, pedagog, psycholog a didaktik


Obsah webináře:

Jste učitelé a chcete vědět více o možnostech hodnocení ve své třídě?  Máte zájem si vyslechnout o podporujícím hodnocení? Víte, že jen kvalitní hodnocení může vytvořit dobré klima ve třídě? Chcete zažít ochutnávku motivačních hodnotících metod?  Chcete vědět, co je a co není špatně na zavedeném školním hodnocení? Chcete předat tipy a rady, jak můžete individuálně hodnotit své žáky?

Máte chuť udělat změnu ve svém školním hodnocení? Zajímají Vás tyto otázky? Hledáte odpověď alespoň na jednu z těchto otázek? Pokud ano, tak pro Vás je určen tento bezplatný webinář, který bude inspirativní, motivační a chvílemi i třeskutý. 

Webinářem Vás provede zkušený autor a lektor Robert Čapek. Webinář Vám na praktických příkladech ukáže příklady z hodnotících metod, způsobů sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků.


Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen především učitelkám a učitelům základních a středních škol, všem pedagogickým a poradenským pracovníkům škol a školských poradenských zařízení, vhodný je i pro ředitele/ředitelky, zástupce/zástupkyně, vedoucí metodických sdružení ZŠ a SŠ.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Školský klub detí od A po Z

Hľadanie teoretických a praktických súvislostí. Od teórie k praxi

Dátum: 18. október 2022 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Janette Gubricová, PhD., odborná asistentka na Katedre pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave


Obsah webinára: 

Teoretické východiská výchovy a vzdelávania v ŠKD (špecifiká, základné princípy, ciele, úlohy a funkcie) a ich uplatnenie v praxi ŠKD. 

Aktuálne legislatívne zmeny a ich dopad na činnosť ŠKD. 


Pre koho webinár odporúčame: Pre vychovávateľov v ŠKD.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Sociálne znevýhodnené dieťa v škole

Čo potrebujeme vedieť, aby sa každé dieťa v školskej triede cítilo prijaté? Vzťah medzi sociálnym vylúčením, vývinom dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí a jeho fungovaním v školskej triede.

Dátum: 19. október 2022 (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., odborná asistentka na Ústave romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF  v Nitre


Obsah webinára: 

1. Detstvo v sociálne znevýhodnenom prostredí

2. Dieťa so sociálnym znevýhodnením v školskej triede

3. Čo pomáha prekonávať bariéry po vstupe do školy a v ďalších ročníkoch?

4. Rastová verzus deficitná diagnostika

5. Práca so vzťahmi

6. Eliminácia problémového správania v škole


Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov/pedagogické a odborné zamestnankyne školy.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Etická výchova na I. stupni ZŠ

Aktivity, námety a inšpirácie pre učiteľov

Dátum: 20. október 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Eva Mozolová, učiteľ – špecialista na 1. stupni základnej školy

Obsah webinára: 

Úvod

Predmet etická výchova – ciele, obsah, špecifiká

Štruktúra vyučovacej hodiny etickej výchovy v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ

Tematické celky v každom ročníku 

Vzhľad tém v PZ: ikony, rozčlenenie úloh, piktogramy, obrázky a ilustrácie, domáca úloha

Metódy a formy práce v jednotlivých ročníkoch

Typy aktivít

Ukážka vyučovacej hodiny na dvojstrane v každom ročníku

Medzipredmetové vzťahy

Projektové strany

Záver

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov pre 1. stupňa ZŠ , vychovávateľov v ŠKD, rodičov detí na 1. stupni ZŠ. 


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.