Menu
Your Cart

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ

WEBINÁR

Pracovný zošit pre prvákov ako komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre prvý ročník ZŠ – zaujímavý a účelný doplnok pre každého prváka na hodiny etickej výchovy.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ
ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ
WEBINÁR

Pracovný zošit pre prvákov ako komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre prvý ročník ZŠ – zaujímavý a účelný doplnok pre každého prváka na hodiny etickej výchovy.

6,00€
Bez DPH: 5,45€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-667-1

 Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2020/15239:8-A2201

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE - 1. ROČNÍK ZŠ


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovný zošit ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ je určený pre žiakov a učiteľov prvého ročníka ZŠ ako doplnok na hodiny etickej výchovy. Námety môžu využiť aj rodičia či vychovávatelia ŠKK. Všetky aktivity v pracovnom zošite sú koncipované tak, aby viedli k dosahovaniu výkonových a obsahových štandardov iŠVP z etickej výchovy pre 1. ročník ZŠ.

Zameriava sa na rôzne vzdelávacie oblasti: medziľudské vzťahy, prvky prosociálnosti, ľudská dôstojnosť, pozitívne hodnotenie a naša rodina a žiaci sa v ňom oboznamujú s vybranými oblasťami prostredníctvom atraktívnych aktivít  prispôsobených veku tých najmenších žiakov – ako práca s príbehom, pohybové aktivity, kreslenie, dopĺňanie, vyfarbovanie, strihanie či lepenie.

Pracovný zošit ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ vznikol v spolupráci s kvalitnými metodikmi a pedagógmi. Je to prvý zošit zo série pre 1. – 4. ročník ZŠ. Tento materiál výrazne pomôže pri dosahovaní obsahových a výkonových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov etickej výchovy.


Ďalšie informácie
Počet strán 32
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2020

Autorka: 

PhDr. Eva Farkašová, CSc, je vysoko erudovaná autorka, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej práci v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky. Jednou z oblastí jej odborného zamerania je práca s deťmi predškolského a školského veku. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne.


Ilustrátori, prekladatelia, recenzenti: 

PaedDr. Oľga Krížová
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
PaedDr. Eva Raffajová
Mgr. Jana Škrhová

1. Predstav seba: To som ja!
2. Priateľstvo: S kým sa kamarátim?
3. Pochvala: Najsladšia mandarínka
4. Pozdrav: Ako sa zdravíme?
5. Vďačnosť, ospravedlnenie: Čarovné slová prosím, ďakujem, prepáč
6. Pravidlo v skupine: Pravidlá v triede cez prestávku
7. Pravidlo v skupine: Pravidlá v triede počas hodiny
8. Dodržiavanie pravidiel: Moje lepšie a horšie JA
9. Úcta: Čo sa mi páči na iných?
10. Vďačnosť: Darček k narodeninám
11. Vďačnosť: Vianočný stromček
12. Dodržiavanie pravidiel: Čo by sme nemali robiť?
13. Rešpekt: Reťaz sily a dobra
14. Spolupráca: S čím sa radi hráme?
15. Spolupráca: Čo spolu robíme?
16. Úcta: Mám rád zvieratká
17. Úcta: Príroda a ja
18. Medziľudské vzťahy: Ako sa správam k starším?
19. Moja hodnota: Moje zdravie
20. Sebaovládanie: Telefón
21. Sebaovládanie: Moje domáce zvieratko
22. Pozitívne hodnotenie: Pochvala a odmena
23. Vlastnosti iných: Chcem byť ako ty!
24. Pozitívne vlastnosti: My a kamaráti
25. Ja: Moje narodeniny
26. Rodina: Moja rodina
27. Povinnosti: Ako doma pomáham?
28. Pravidlá: Pravidlá v rodine
29. Pomoc v rodine: Starostlivosť rodičov