Pracovný zošit: TECHNIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit: TECHNIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit Technika pre 9. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet Technika. Dielo vychádza ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ - so zámerom rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí už na základnej škole. Špecifikom 9. ročníka je téma o bytových inštaláciách.

4,50 € s DPH

ISBN: 978-80-8140-205-0

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

schvalene

| POPIS

PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. ALEBO 9. ROČNÍK TERAZ MÔŽETE ZÍSKAŤ METODIKU TECHNIKA ZADARMO!

TechnikaMetodika Technika
TECHNIKA
Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ
* Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
* Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
* Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
* Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
* Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

Pri objednávke 30 pracovných zošitov TECHNIKA (akákoľvek kombinácia ročníkov) uveďte do poznámky heslo: METODIKA TECHNIKA

* Publikácia nie je viazaná na odber ďalšieho aktualizačného servisu. Pri viacerých objednávkach nad 30 kusov pracovných zošitov Technika z jednej školy zasielame len jednu metodiku.

Pracovný zošit Technika pre 9. ročník ZŠ vychádza s podtitulom "Navrhnúť, zhotoviť, aplikovať" ako súčasť edície ČLOVEK A SVET PRÁCE. V 9. ročníku sa na rad dostáva téma o bytových inštaláciách. Tvorivá činnosť pod sebou skrýva využívanie všetkého, čo sa žiak v predchádzajúcich ročníkoch naučil, no obsahovo je rozšírená aj o súčasné podoby remesla ako napr. dizajn, redizajn, prípadové štúdie rôznych úspešných projektov a pod.

Špecifikom 9. ročníka je téma o bytových inštaláciách týkajúcich sa – vodoinštalácie, elektroinštalácie, plynoinštalácie, vykurovania, vzduchotechniky a s tým súvisiaca bezpečnosť pri práci, šetrenia životného prostredia, či šetrenia energií v domácnosti. V tejto oblasti pracovný zošiť obsahuje najviac úloh rôznych typov. Prináša aj úlohy týkajúce sa alternatívnych zdrojov tepla.

Tvorivé i praktické činnosti sú zamerané na konkrétne výrobky jednoduchšie i zložitejšie s drevom na základe jednoduchých technických výkresov a postupov, a s drôtom, ale aj možnosti navrhovania výrobkov a ich dizajnu.

V 9. ročníku v Technike je aj téma človek a svet práce, ktorá prináša zamyslenie sa nad významom celoživotného vzdelávania, hľadanie zamestnania na trhu práce v budúcnosti.

Úlohy z oblasti plánovania a vedenia domácnosti sa týkajú poistenia a archivácií dokladov v domácnosti, kto je zamestnanec a kto je zamestnávateľ, aká je cena práce

Pracovný zošit obsahuje nielen úlohy, ale aj texty a dostatočný obrazový materiál, z ktorého môže žiak i učiteľ vychádzať. Slúži aj učiteľovi, ktorý napr. nemá potrebnú kvalifikáciu, resp. ktorý nemá k dispozícii materiálno-technické zázemie.

Autormi publikácie sú učitelia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti s vyučovaním praktických predmetov na základných školách. Editor je aktuálne garantom niekoľkých učiteľských programov na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici, ktorá pripravuje absolventov na vyučovanie predmetu Technika.

Pracovný zošiť pre žiakov 9. ročníka – Technika:

 • Je vypracovaný v zmysle inovovaného štátneho vzdelávacieho procesu.
 • Prináša úlohy rozvíjajúce tvorivé myslenie, vyhľadávanie a spracovanie informácií z rôznych zdrojov, podporuje rozvíjanie čitateľskej a matematickej gramotnosti.
 • Prináša úlohy na rozvíjanie manuálnych zručností.
 • Zameriava pozornosť aj na využívanie alternatívnych zdrojov tepla.
 • Poukazuje na šetrenie životného prostredia, šetrenie s energiami v domácnosti.

Pracovný zošit je názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k praktickému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP.

| ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autor: Ing. Oľga Bogová, PhDr. Bernardína Borsíková, PhD., Mgr. Jarmila Braunová, PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D, PaedDr. Monika Reiterová, PaedDr. Peter Solárik
Jazyk: slovenský
Predmet: technika
Počet strán: 72
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): -

Schvaľovacia doložka MŠ SR č. 2021/8983: 10-A2201

Mohlo by vás zaujímať:

 • Pracovný zošit: TECHNIKA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

  Pracovný zošit Technika pre 5. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet Technika....

  Dostupnosť: Skladom

  4,50 € s DPH

  5 € s DPH Zľava 0,50 €

 • Pracovný zošit: TECHNIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ

  Pracovný zošit Technika pre 6. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet Technika....

  Dostupnosť: Skladom

  4,50 € s DPH

  5 € s DPH Zľava 0,50 €

 • Pracovný zošit: TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ

  Pracovný zošit Technika pre 7. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet Technika....

  Dostupnosť: Skladom

  4,50 € s DPH

  5 € s DPH Zľava 0,50 €

 • Pracovný zošit: TECHNIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ

  Pracovný zošit Technika pre 8. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet Technika....

  Dostupnosť: Skladom

  4,50 € s DPH

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.