Menu
Your Cart

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

WEBINÁR

Cvičebnica chémie pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
WEBINÁR

Cvičebnica chémie pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

4,50€
Bez DPH: 4,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-629-9

Nájdete aj v balíkoch:

 

Inovovaná cvičebnica je spracovaná v súlade s iŠVP. Obsahuje úlohy a námety na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Postupuje prehľadne podľa tém učiva 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka GOŠ. V cvičebnici je dostatočný priestor aj na poznámky žiaka k jednotlivým témam a na riešenie úloh z učebnice.

Cvičebnica obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú učebnicu chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ. Cvičebnica obsahuje v úvode úlohy na opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka.

 V cvičebnici nájdete:

  • veľké množstvo cvičení a úloh na fixáciu učiva,
  • zhrnutie učiva na konci každej témy v rámčeku s názvom Doplň a Zapamätaj si,
  • presné odkazy na strany v učebnici,
  • testové úlohy na konci jednotlivých kapitol na overenie získaných poznatkov s názvom OTESTUJ SA,
  • dostatočný priestor na vlastné poznámky, riešenie úloh z učebnice či krátke žiacke projekty,
  • priestor na záznamy z pozorovaní a skúmaní,
  • zhrnutie základných poznatkov z jednotlivých tém.

Cvičebnica je obohatená o fotografie z pozorovaní a skúmaní, učebnicové schémy, tabuľky a prehľadnú periodickú tabuľku prvkov na vnútornej strane obálky.

Cvičebnica je súčasťou série cvičebníc chémie pre 7. až 9. ročník ZŠ a 2. až 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.


STIAHNITE SI BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

Stiahnite si Riešenia úloh pre Cvičebnicu Chémie pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s 8-ročným štúdiom TU.

Ďalšie informácie
Počet strán 40
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2019

Autorka: RNDr. Helena Vicenová


ZLÚČENINY UHLÍKA

Vlastnosti jednoduchých organických látok

1.1 Organické a anorganické látky 

1.2 Výnimočnosť atómu uhlíka. Väzby v organických zlúčeninách 

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 


Uhľovodíky

2.1 Uhľovodíky 

2.2 Zdroje uhľovodíkov a životné prostredie 

2.3 Zloženie uhľovodíkov

2.4 Alkány 

2.5 Alkény 

2.6 Alkíny 23

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti


Deriváty uhľovodíkov

3.1 Deriváty uhľovodíkov 

3.2 Kyslíkaté deriváty 

Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie 33

Zopakujeme si