Menu
Your Cart

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

WEBINÁR

Učebnica chémie pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
WEBINÁR

Učebnica chémie pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-573-5

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 

 

Nová úprava učebnice v súlade s iŠVP predmetu chémia spracováva poznatky tematického celku Zlúčeniny uhlíka. Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP , koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Spracováva tematický celok Zlúčeniny uhlíka, rozdelený do piatich kapitol:

  • Vlastnosti jednoduchých organických látok
  • Uhľovodíky
  • Deriváty uhľovodíkov
  • Organické látky v živých organizmoch
  • Organické látky v bežnom živote

Súčasťou základného učiva sú návody na pozorovanie a skúmanie vlastností látok, ktoré vedú žiaka k vytváraniu vlastných záznamov z pozorovaní a skúmaní, zároveň však poskytuje vysvetlenie nových vlastností a javov a uvádza ich možností využitia v bežnom živote. Okrem základného učiva obsahuje učebnica námety na získavanie nových informáciíhľadanie súvislostí, ktoré možno využiť pri tvorbe žiackych projektov a ďalšie rozširujúce informácie.

Systematizáciu a upevňovanie vedomostí podporujú prehľadné schémy, súhrn dôležitých poznatkov a systém otázok a úloh rôznych kognitívnych úrovní. Orientáciu v učebnici podporujú jednotlivé grafické prvky, obsah aj register na jej konci.

Ďalšie informácie
Počet strán 80
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2019

Autorky: 

RNDr. Helena Vicenová

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

ZLÚČENINY UHLÍKA

Vlastnosti jednoduchých organických látok

1.1 Organické a anorganické látky 

1.2 Výnimočnosť atómu uhlíka. Väzby v organických zlúčeninách 

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 


Uhľovodíky

2.1 Uhľovodíky 

2.2 Zdroje uhľovodíkov a životné prostredie 

2.3 Zloženie uhľovodíkov

2.4 Alkány 

2.5 Alkény 

2.6 Alkíny 23

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti


Deriváty uhľovodíkov

3.1 Deriváty uhľovodíkov 

3.2 Kyslíkaté deriváty 

Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie 33

Zopakujeme si