Menu
Your Cart

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

WEBINÁR

Učebnica chémie pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským.

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským
CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským
WEBINÁR

Učebnica chémie pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským.

15,00€
Bez DPH: 13,64€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-430-1

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 

 

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2017-10358/33051:3-640A  

V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov.

Okrem učiva sú v učebnici popísané základné laboratórne techniky, návody na pozorovania vlastností látok z bežného života a skúmania chemických dejov doplnené o fotografie ich priebehu. Učebnica vysvetľuje skúmané vlastnosti a javy, čím prispieva k rozvoju logického myslenia. Základné učivo dopĺňajú rozširujúce informácie a námety na získavanie nových informácií a hľadanie súvislostí, ktoré možno využiť pri tvorbe žiackych projektov. Každá kapitola tiež obsahuje komplexný systém otázok a úloh rôznych kognitívnych úrovní a návodov na žiacke pozorovania a skúmania. Súčasťou príloh učebnice je vecný register a ilustrácie laboratórnych pomôcok.

Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk maďarský

Autorky: 

RNDr. Helena Vicenová

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Pozorovanie vlastností látok
1.1 Predmet skúmania a význam chémie 
1.2 Chémia v kuchyni
1.3 Z kuchyne do laboratória 
1.4 Učíme sa pracovať v laboratóriu 
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 

Chemicky čisté látky a zmesi
2.1 Zloženie látok 
2.2 Zmesi 
2.3 Roztoky 
2.4 Vyjadrovanie zloženia roztokov. Hmotnostný zlomok 
2.5 Hmotnostný zlomok v riešených úlohách 
2.6 Oddeľovanie zložiek zo zmesí 
2.7 Oddeľovanie zložiek zo zmesi v praxi 
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 

Voda
3.1 Význam vody 
3.2 Druhy vôd 
3.3 Čistenie vôd 
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 

Vzduch
4.1 Čo je vzduch. Význam vzduchu 
4.2 Znečistenie vzduchu
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti
Zopakujeme si