Menu
Your Cart

BIOLÓGIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica je prepracovaná podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje tematické celky Vnútorná stavba stavovcov a Človek a jeho telo.

BIOLÓGIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
BIOLÓGIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica je prepracovaná podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje tematické celky Vnútorná stavba stavovcov a Človek a jeho telo.

18,00€
Bez DPH: 16,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-548-3

Nájdete aj v balíkoch:

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka


V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu človeka. Rozsiahlou úpravou prešla aj časť o poskytovaní prvej pomoci, ktorá je platná podľa súčasných medzinárodných noriem. 

Ďalšie informácie
Počet strán 136
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2019

Autori:

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.
Ing. Iveta Trévaiová
Mgr. Angelika Matľáková
RNDr. Zuzana Piknová
Mgr. Andrej Sitár
Mgr. Ida Hantabálová
PaedDr. Katarína Čumová
RNDr. Veronika Zvončeková


Vnútorná stavba tela stavovcov

Krycia sústava – povrch tela stavovcov 

Oporná a pohybová sústava stavovcov

Praktické aktivity – Povrchu tela a kostra stavovcov

Tráviaca sústava stavovcov

Dýchacia sústava stavovcov

Obehová sústava stavovcov 

Vylučovanie a močová sústava stavovcov

Regulačné sústavy stavovcov

Zmyslové orgány stavovcov

Rozmnožovacia sústava stavovcov – výberová téma

Rozmnožovanie a vývin stavovcov

Praktická aktivita – Stavba vtáčieho vajca

Životné prejavy a správanie stavovcov

Význam stavovcov v prírode a pre človeka

Ochrana stavovcov – výberová téma

Praktické aktivity – Poznávanie vybraných chránených stavovcov


Človek a jeho telo

Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo

Telo ako celok

Povrch tela – koža

Starostlivosť o kožu a jej význam

Prvá pomoc pri poraneniach kože

Praktické aktivity – Nácvik prvej pomoci pri poraneniach kože

Oporná a pohybová sústava

Kosti

Kostra

Kostra končatín

Praktické aktivity – Činnosť horných a dolných končatín

Svaly

Svaly človeka

Starostlivosť o opornú a pohybovú sústavu a ich význam

Poškodenia a poranenia kostí a svalov 

Prvá pomoc pri poranení kostí a svalov

Praktické aktivity – Poznávanie kostí a nácvik prvej pomoci pri poranení kostí

Tráviaca sústava 

Zložky potravy

Využitie potravy a premena látok - výberová téma 

Zásady zdravej výživy 

Poškodenia a ochorenia tráviacej sústavy 

Starostlivosť o tráviacu sústavu a jej význam

Praktické aktivity – Zloženie stravy človeka

Dýchacia sústava

Praktické aktivity – Prejavy dýchania

Škodlivé vplyvy na dýchaciu sústavu

Starostlivosť o dýchaciu sústavu a jej význam 

Obehová sústava. Krv 

Srdce

Praktická aktivita – Vonkajšie prejavy činnosti srdca 

Prvá pomoc pri ohrození života

Cievy

Poškodenia a ochorenia obehovej sústavy 

Prvá pomoc pri krvácaní

Praktická aktivita – Nácvik prvej pomoci pri veľkom krvácaní 

Praktická aktivita – Nácvik prvej pomoci pri malom krvácaní a pri zastavení činnosti srdca

Starostlivosť o obehovú sústavu a jej význam

Vylučovanie. Močová sústava 

Regulačné sústavy. Hormonálna sústava 

Nervová sústava

Zmysly a zmyslové orgány. Čuch. Chuť. Hmat.

Zrak a sluch

Poškodenia a hygiena zraku a sluchu

Praktické aktivity – Pozorovanie činnosti zmyslových orgánov

Vyššia nervová činnosť

Prvá pomoc pri pri poranení mozgu a miechy

Praktické aktivity – Nácvik prvej pomoci pri poranení chrbtice a miechy

Starostlivosť o nervovú sústavu 

Význam nervovej sústavy

Rozmnožovacia sústava

Vývin jedinca

Intímna hygiena a pohlavné choroby 

Partnerské vzťahy a rodina


Zdravie a život človeka 

Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie

Vplyv návykových látok na zdravie človeka

Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie - výberová téma

Schopnosti a osobitosti človeka - výberová téma 

Životný štýl – zdravý spôsob života 

Praktická aktivita – Zdravý životný štýl

Prílohy