Menu
Your Cart

DIGI BIOLÓGIA 5 UČEBNICA

DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológie pre 5. ročník základných škôl, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2. Umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou.

DIGI BIOLÓGIA 5 UČEBNICA
DIGI BIOLÓGIA 5 UČEBNICA
DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológie pre 5. ročník základných škôl, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2. Umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou.

18,00€
Bez DPH: 15,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-030-5

Nájdete aj v balíkoch:

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážkaDIGITÁLNA UČEBNICA Biológia pre 5. ročník základných škôl je pripravená profesionálnymi odborníkmi zo školskej praxe. Vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.

Digitálna učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi organizmami (potravinové reťazce), vzťahom k prostrediu a človeku (chránené organizmy, liečivé/ jedovaté rastliny). Pomocou digitálnej učebnice sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva naozaj zaujímavou.

 

 

  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

  Prihláste sa do svojho účtu TU.   

Ďalšie informácie
Formát digitálna učebnica
Typ produktu RAABE DIGITAL
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Autorky: 

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

Mgr. Ida Hantabálová

Ing. Iveta Trévaiová

Mgr. Elena Margalová

RNDr. Zuzana Piknová

RNDr. Veronika Zvončeková


Recenzenti:

RNDr. Jana Čellárová

Mgr. Daniela Pikulová

RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.


1. Príroda a život okolo nás

Poznávame prírodu

Poznávame rastliny a živočíchy

Praktické aktivity

Spoločenstvo organizmov a ekosystém


2. Život v lese

Ako žije les

Lesné dreviny

Význam lesných drevín

Praktické aktivity

Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny

Lesné kvitnúce byliny

Praktické aktivity

Lesné huby a lišajníky

Praktické aktivity

Lesné bezstavovce 

Iné lesné bezstavovce 

Drobné lesné živočíchy (výberová téma) 

Lesné stavovce

Lesné obojživelníky a plazy 

Lesné vtáky 

Lesné cicavce

Vysokohorské rastliny a živočíchy

Lesný ekosystém 


3. Život vo vode a na brehu 

Voda a jej okolie 

Vodné rastliny

Brehové rastliny

Drobné vodné živočíchy

Praktické aktivity

Vodné bezstavovce

Hmyz žijúci vo vode a na brehu

Praktické aktivity

Vodné a brehové stavovce 

Ryby 

Praktické aktivity 

Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu

Vodné vtáky 

Vodné cicavce

Vodný ekosystém (výberová téma) 

Príroda nášho okolia (výberová téma)


4. Život na poliach a lúkach

Lúky, pasienky a polia

Lúčne rastliny a huby

Poľné plodiny

Obilniny a krmoviny

Olejniny a okopaniny

Lúčne a poľné bezstavovce

Lúčne a poľné stavovce 

Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach

Lúčne a poľné vtáky

Lúčne a poľné cicavce

Praktická aktivita

Trávnatý ekosystém (výberová téma)