Menu
Your Cart

BIOLÓGIA pre 5. ročník základnej školy

Učebnica biológie pre 5. ročník základnej školy

BIOLÓGIA pre 5. ročník základnej školy
BIOLÓGIA pre 5. ročník základnej školy

Učebnica biológie pre 5. ročník základnej školy

18,00€
Bez DPH: 16,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-566-7

Nájdete aj v balíkoch:

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNÉHO PRACOVNÉHO ZOŠITA ZÍSKATE 
METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMOdoložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:2-A1001

Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi organizmami (potravové reťazce), vzťahom k prostrediu a človeku (chránené organizmy, liečivé/ jedovaté rastliny).

 

Ďalšie informácie
Počet strán 108
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2019

Autorky: 

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

Mgr. Ida Hantabálová

Ing. Iveta Trévaiová

Mgr. Elena Margalová

RNDr. Zuzana Piknová

RNDr. Veronika Zvončeková


Recenzenti:

RNDr. Jana Čellárová

Mgr. Daniela Pikulová

RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.


1. Príroda a život okolo nás

Poznávame prírodu

Poznávame rastliny a živočíchy

Praktické aktivity

Spoločenstvo organizmov a ekosystém


2. Život v lese

Ako žije les

Lesné dreviny

Význam lesných drevín

Praktické aktivity

Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny

Lesné kvitnúce byliny

Praktické aktivity

Lesné huby a lišajníky

Praktické aktivity

Lesné bezstavovce 

Iné lesné bezstavovce 

Drobné lesné živočíchy (výberová téma) 

Lesné stavovce

Lesné obojživelníky a plazy 

Lesné vtáky 

Lesné cicavce

Vysokohorské rastliny a živočíchy

Lesný ekosystém 


3. Život vo vode a na brehu 

Voda a jej okolie 

Vodné rastliny

Brehové rastliny

Drobné vodné živočíchy

Praktické aktivity

Vodné bezstavovce

Hmyz žijúci vo vode a na brehu

Praktické aktivity

Vodné a brehové stavovce 

Ryby 

Praktické aktivity 

Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu

Vodné vtáky 

Vodné cicavce

Vodný ekosystém (výberová téma) 

Príroda nášho okolia (výberová téma)


4. Život na poliach a lúkach

Lúky, pasienky a polia

Lúčne rastliny a huby

Poľné plodiny

Obilniny a krmoviny

Olejniny a okopaniny

Lúčne a poľné bezstavovce

Lúčne a poľné stavovce 

Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach

Lúčne a poľné vtáky

Lúčne a poľné cicavce

Praktická aktivita

Trávnatý ekosystém (výberová téma)

Súvisiace články