Menu
Your Cart

DIGI A PRINT BIOLÓGIA 7 UČEBNICA

DIGITÁLNY

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a k tomu TLAČENÚ VERZIU UČEBNICE.

DIGI A PRINT BIOLÓGIA 7 UČEBNICA
DIGI A PRINT BIOLÓGIA 7 UČEBNICA
DIGITÁLNY

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a k tomu TLAČENÚ VERZIU UČEBNICE.

27,00€
Bez DPH: 22,50€
  • Dostupnosť: Na skladeBalík obsahuje:


Kombinácia klasickej učebnice a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Úlohy v učebnici dopĺňa množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva v digitálnej podobe. Spoločne tak predstavujú jedinečnú a atraktívnu formu vzdelávania.

 


  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

  Prihláste sa do svojho účtu TU.   

Ďalšie informácie
Formát digitálna + tlačená učebnica
Typ produktu RAABE DIGITAL + učebnica
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice + tlačená učebnica

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

Ing. Iveta Trévaiová

Mgr. Angelika Matľáková

RNDr. Zuzana Piknová

Mgr. Andrej Sitár

Mgr. Ida Hantabálová

PaedDr. Katarína Čumová

RNDr. Veronika Zvončeková

Vnútorná stavba tela stavovcov

Krycia sústava – povrch tela stavovcov 

Oporná a pohybová sústava stavovcov

Praktické aktivity – Povrchu tela a kostra stavovcov

Tráviaca sústava stavovcov

Dýchacia sústava stavovcov

Obehová sústava stavovcov 

Vylučovanie a močová sústava stavovcov

Regulačné sústavy stavovcov

Zmyslové orgány stavovcov

Rozmnožovacia sústava stavovcov – výberová téma

Rozmnožovanie a vývin stavovcov

Praktická aktivita – Stavba vtáčieho vajca

Životné prejavy a správanie stavovcov

Význam stavovcov v prírode a pre človeka

Ochrana stavovcov – výberová téma

Praktické aktivity – Poznávanie vybraných chránených stavovcov


Človek a jeho telo

Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo

Telo ako celok

Povrch tela – koža

Starostlivosť o kožu a jej význam

Prvá pomoc pri poraneniach kože

Praktické aktivity – Nácvik prvej pomoci pri poraneniach kože

Oporná a pohybová sústava

Kosti

Kostra

Kostra končatín

Praktické aktivity – Činnosť horných a dolných končatín

Svaly

Svaly človeka

Starostlivosť o opornú a pohybovú sústavu a ich význam

Poškodenia a poranenia kostí a svalov 

Prvá pomoc pri poranení kostí a svalov

Praktické aktivity – Poznávanie kostí a nácvik prvej pomoci pri poranení kostí

Tráviaca sústava 

Zložky potravy

Využitie potravy a premena látok - výberová téma 

Zásady zdravej výživy 

Poškodenia a ochorenia tráviacej sústavy 

Starostlivosť o tráviacu sústavu a jej význam

Praktické aktivity – Zloženie stravy človeka

Dýchacia sústava

Praktické aktivity – Prejavy dýchania

Škodlivé vplyvy na dýchaciu sústavu

Starostlivosť o dýchaciu sústavu a jej význam 

Obehová sústava. Krv 

Srdce

Praktická aktivita – Vonkajšie prejavy činnosti srdca 

Prvá pomoc pri ohrození života

Cievy

Poškodenia a ochorenia obehovej sústavy 

Prvá pomoc pri krvácaní

Praktická aktivita – Nácvik prvej pomoci pri veľkom krvácaní 

Praktická aktivita – Nácvik prvej pomoci pri malom krvácaní a pri zastavení činnosti srdca

Starostlivosť o obehovú sústavu a jej význam

Vylučovanie. Močová sústava 

Regulačné sústavy. Hormonálna sústava 

Nervová sústava

Zmysly a zmyslové orgány. Čuch. Chuť. Hmat.

Zrak a sluch

Poškodenia a hygiena zraku a sluchu

Praktické aktivity – Pozorovanie činnosti zmyslových orgánov

Vyššia nervová činnosť

Prvá pomoc pri pri poranení mozgu a miechy

Praktické aktivity – Nácvik prvej pomoci pri poranení chrbtice a miechy

Starostlivosť o nervovú sústavu 

Význam nervovej sústavy

Rozmnožovacia sústava

Vývin jedinca

Intímna hygiena a pohlavné choroby 

Partnerské vzťahy a rodina


Zdravie a život človeka 

Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie

Vplyv návykových látok na zdravie človeka

Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie - výberová téma

Schopnosti a osobitosti človeka - výberová téma 

Životný štýl – zdravý spôsob života 

Praktická aktivita – Zdravý životný štýl

Prílohy