Menu
Your Cart

DIGI BIOLÓGIA 7 UČEBNICA

DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológie pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2. Umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou.

DIGI BIOLÓGIA 7 UČEBNICA
DIGI BIOLÓGIA 7 UČEBNICA
DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológie pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2. Umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou.

18,00€
Bez DPH: 15,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-010-7

Nájdete aj v balíkoch:DIGITÁLNA UČEBNICA Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravená profesionálnymi odborníkmi zo školskej praxe. Vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.

Digitálna učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. a 6. ročníka. V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu človeka. Rozsiahlou úpravou prešla aj časť o poskytovaní prvej pomoci, ktorá je platná podľa súčasných medzinárodných noriem. Pomocou digitálnej učebnice sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva naozaj zaujímavou.

 

 

  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

  Prihláste sa do svojho účtu TU.   

Ďalšie informácie
Formát digitálna učebnica
Typ produktu RAABE DIGITAL
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Autori:

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

Ing. Iveta Trévaiová

Mgr. Angelika Matľáková

RNDr. Zuzana Piknová

Mgr. Andrej Sitár

Mgr. Ida Hantabálová

PaedDr. Katarína Čumová

RNDr. Veronika ZvončekováVnútorná stavba tela stavovcov

Krycia sústava – povrch tela stavovcov 

Oporná a pohybová sústava stavovcov

Praktické aktivity – Povrchu tela a kostra stavovcov

Tráviaca sústava stavovcov

Dýchacia sústava stavovcov

Obehová sústava stavovcov 

Vylučovanie a močová sústava stavovcov

Regulačné sústavy stavovcov

Zmyslové orgány stavovcov

Rozmnožovacia sústava stavovcov – výberová téma

Rozmnožovanie a vývin stavovcov

Praktická aktivita – Stavba vtáčieho vajca

Životné prejavy a správanie stavovcov

Význam stavovcov v prírode a pre človeka

Ochrana stavovcov – výberová téma

Praktické aktivity – Poznávanie vybraných chránených stavovcov


Človek a jeho telo

Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo

Telo ako celok

Povrch tela – koža

Starostlivosť o kožu a jej význam

Prvá pomoc pri poraneniach kože

Praktické aktivity – Nácvik prvej pomoci pri poraneniach kože

Oporná a pohybová sústava

Kosti

Kostra

Kostra končatín

Praktické aktivity – Činnosť horných a dolných končatín

Svaly

Svaly človeka

Starostlivosť o opornú a pohybovú sústavu a ich význam

Poškodenia a poranenia kostí a svalov 

Prvá pomoc pri poranení kostí a svalov

Praktické aktivity – Poznávanie kostí a nácvik prvej pomoci pri poranení kostí

Tráviaca sústava 

Zložky potravy

Využitie potravy a premena látok - výberová téma 


Zásady zdravej výživy 

Poškodenia a ochorenia tráviacej sústavy 

Starostlivosť o tráviacu sústavu a jej význam

Praktické aktivity – Zloženie stravy človeka

Dýchacia sústava