Menu
Your Cart

DIGI A PRINT BIOLÓGIA 5 UČEBNICA

DIGITÁLNY

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológia pre 5. ročník základných škôl a k tomu TLAČENÚ VERZIU UČEBNICE.

DIGI A PRINT BIOLÓGIA 5 UČEBNICA
DIGI A PRINT BIOLÓGIA 5 UČEBNICA
DIGITÁLNY

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológia pre 5. ročník základných škôl a k tomu TLAČENÚ VERZIU UČEBNICE.

27,00€
Bez DPH: 22,50€
  • Dostupnosť: Na skladeBalík obsahuje:


Kombinácia klasickej učebnice a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Úlohy v učebnici dopĺňa množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva v digitálnej podobe. Spoločne tak predstavujú jedinečnú a atraktívnu formu vzdelávania.

 


  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

  Prihláste sa do svojho účtu TU.   

Ďalšie informácie
Formát digitálna + tlačená učebnica
Typ produktu RAABE DIGITAL + učebnica
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice + tlačená učebnica

Autorky:

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

Mgr. Ida Hantabálová

Ing. Iveta Trévaiová

Mgr. Elena Margalová

RNDr. Zuzana Piknová

RNDr. Veronika Zvončeková


Recenzenti:

RNDr. Jana Čellárová

Mgr. Daniela Pikulová

RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.

1. Príroda a život okolo nás

Poznávame prírodu

Poznávame rastliny a živočíchy

Praktické aktivity

Spoločenstvo organizmov a ekosystém


2. Život v lese

Ako žije les

Lesné dreviny

Význam lesných drevín

Praktické aktivity

Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny

Lesné kvitnúce byliny

Praktické aktivity

Lesné huby a lišajníky

Praktické aktivity

Lesné bezstavovce 

Iné lesné bezstavovce 

Drobné lesné živočíchy (výberová téma) 

Lesné stavovce

Lesné obojživelníky a plazy 

Lesné vtáky 

Lesné cicavce

Vysokohorské rastliny a živočíchy

Lesný ekosystém 


3. Život vo vode a na brehu 

Voda a jej okolie 

Vodné rastliny

Brehové rastliny

Drobné vodné živočíchy

Praktické aktivity

Vodné bezstavovce

Hmyz žijúci vo vode a na brehu

Praktické aktivity

Vodné a brehové stavovce 

Ryby 

Praktické aktivity 

Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu

Vodné vtáky 

Vodné cicavce

Vodný ekosystém (výberová téma) 

Príroda nášho okolia (výberová téma)


4. Život na poliach a lúkach

Lúky, pasienky a polia

Lúčne rastliny a huby

Poľné plodiny

Obilniny a krmoviny

Olejniny a okopaniny

Lúčne a poľné bezstavovce

Lúčne a poľné stavovce 

Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach

Lúčne a poľné vtáky

Lúčne a poľné cicavce

Praktická aktivita

Trávnatý ekosystém (výberová téma)