Menu
Your Cart

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Plnofarebný pracovný zošit Biológia pre 5. ročník základných škôl, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2.

BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ
BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Plnofarebný pracovný zošit Biológia pre 5. ročník základných škôl, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2.

3,50€
7,00€
Bez DPH: 3,18€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-235-7

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 


 

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/13905:4-640A

Žiak si s pomocou pracovného zošita upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou.

  • Pracovný zošit Biológia pre 5. ročník ZŠ umožňuje učiť efektívnejšie a pútavejšie.
  • Uľahčuje vyučovací proces.
  • Obsahuje množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
  • Prináša zhrnutie učiva.
  • Učiteľovi ponúka na výber zadania domácich úloh alebo témy na vypracovanie projektov k preberanému učivu.Ďalšie informácie
Počet strán 90
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorka: PhDr. Jana Višňovská

Autori:

PhDr. Jana Višnovská
Mgr. Katarína Kubinová
Mgr. Ivana Kuncová

Recenzenti:

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
RNDr. Erika Piovarčiová
RNDr. Ivana Záhradníčková


1. Poznávame prírodu
2. Spoločenstvo organizmov a ekosystém
3. Ako žije les
4. Lesné dreviny a ich význam
5. Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny
6. Lesné kvitnúce byliny
7. Lesné huby a lišajníky
8. Lesné bezstavovce
9. Iné lesné bezstavovce
10. Lesné obojživelníky a plazy
11. Lesné vtáky
12. Lesné cicavce
13. Vysokohorské rastliny a živočíchy
14. Život vo vode a na brehu – rastliny
15. Drobné vodné živočíchy
16. Vodné bezstavovce
17. Vodné stavovce – ryby
18. Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu
19. Vodné vtáky
20. Vodné cicavce
21. Lúky, pasienky a polia (lúčne rastliny a huby)
22. Poľné plodiny
23. Lúčne a poľné bezstavovce
24. Obojživelníky a plazy na poliach a lúkach
25. Lúčne a poľné vtáky a cicavce
Čo už vieš? – správne riešenia