Menu
Your Cart

GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – UČEBNICA

WEBINÁR NOVINKA

Učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a aktuálne spracovaná.

GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – UČEBNICA
GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – UČEBNICA
WEBINÁR NOVINKA

Učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a aktuálne spracovaná.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-808-091-691-6

Nájdete aj v balíkoch:

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11322:4-A2201

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV UČEBNICE Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ – METODICKÉ POZNÁMKY VO FORMÁTE PDF*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Nová učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ, ktorá komplexne rieši učivo predpísané platným ŠVP s primeraným rozsahom a obsahom: spoznávanie Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, Severnej a Južnej Ameriky a priľahlých ostrovov, Antarktídy a Arktídy. Doplnená o Metodické poznámky, kde každý učiteľ nájde odporúčania, postupy, ďalšie námety na prácu.

Obsahuje všetky komponenty predpísané ŠVP v predmete geografia, okrem utvárania a upevňovania základných vedomostí a kompetencií žiakov rozvíja aj schopnosť vidieť svet v súvislostiach a ochraňovať planétu Zem.

Učebnica je vhodná na prácu v škole pre žiakov a učiteľov aj na používanie v rámci dištančného vzdelávania a individuálnu prípravu žiakov.

Texty, mapy, schémy, úlohy, jedinečný obrazový materiál a didaktické spracovanie zohľadňujú vekové osobitosti a individuálne potreby žiakov.

Rozsah kapitol a podkapitol je v súlade s časovou dotáciou predmetu v deviatom ročníku ZŠ.

Na učebnicu nadväzuje pracovný zošit, ktorý rozširuje prácu s témami učebnice prostredníctvom úloh, máp a obrazového materiálu s dostatočným priestorom na dopisovanie a poznámky.


Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský

Recenzent: Mgr. Tomáš Havrila, PhD.


Autori:

RNDr. Mária Nogová, PhD.

RNDr. Peter Tremboš, PhD.


Autori sú erudovaní odborníci v predmete s didaktickými a metodickými skúsenosťami, ktoré preniesli do učebnice a metodických poznámok. Pri tvorbe zohľadnili aj spoluprácu s učiteľmi a ďalšími odborníkmi.


Úvod

Práca s učebnicou v skratke 

Austrália 

Nový Zéland 

Oceánia 

Amerika 

Severná Amerika 

Kanada 

USA 

Mexiko 

Stredná Amerika 

Južná Amerika 

Severovýchodná oblasť Južnej Ameriky 

Andské štáty 

Laplatská oblasť 

Antarktída 

Arktída 

Geografia mimo triedy. Projekty  

Súvisiace články