Menu
Your Cart

GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – PRACOVNÝ ZOŠIT

NOVINKA

Pracovný zošit geografie pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a obsahovo nadväzuje na učebnicu.

GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – PRACOVNÝ ZOŠIT
GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – PRACOVNÝ ZOŠIT
NOVINKA

Pracovný zošit geografie pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a obsahovo nadväzuje na učebnicu.

5,00€
Bez DPH: 4,55€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-783-8

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ – ZOŠIT PRE UČITEĽA VO FORMÁTE PDF.*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: ZOŠIT PRE UČITEĽA ZADARMO.


Pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre deviaty ročník ZŠ a rozširuje prácu s témami prostredníctvom úloh, máp a obrazového materiálu s dostatočným priestorom na dopisovanie a poznámky. Nadväznosť zdôrazňujú aj priame odkazy v pracovnom zošite na konkrétne strany učebnice. Spracovanie pracovného zošita je atraktívne aj pre žiakov deviateho ročníka. Úlohy sú pestré a rôznorodé, s rôznou úrovňou náročnosti.

Usporiadanie tém v pracovnom zošite a ich grafické spracovanie korešponduje s učebnicou – so zameraním na Austráliu, Ameriku, Antarktídu a Arktídu. Je významnou pomôckou pre žiakov pri praktickom osvojovaní poznatkov, rozširuje ich kompetencie. Je určený pre žiakov a učiteľa na vyučovacích hodinách geografie na precvičovanie a upevnenie geografického učiva, resp. na individuálnu domácu prípravu.

Obsah rešpektuje požiadavky ŠVP z hľadiska cieľa predmetu a výkonového a obsahového štandardu pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ.  

K pracovnému zošitu pre žiakov majú učitelia k dispozícii aj ZOŠIT PRE UČITEĽA, ktorý obsahovo kopíruje pracovný zošit – prináša riešenia úloh, ich rozšírenie, grafické prvky a poznámky.

Ďalšie informácie
Počet strán 68
Formát A4
Jazyk slovenský

Recenzentky:

Mgr. Andrea Borcovanová

PaedDr. Miroslava Košťálová


Autori:

RNDr. Mária Nogová, PhD.

RNDr. Peter Tremboš, PhD.


Autori sú erudovaní odborníci v predmete s didaktickými a metodickými skúsenosťami, ktoré preniesli do učebnice a metodických poznámok. Pri tvorbe zohľadnili aj spoluprácu s učiteľmi a ďalšími odborníkmi.


Úvodné informácie

Austrália 

Nový Zéland a Oceánia 

Severná Amerika 

Stredná Amerika 

Južná Amerika 

Polárne oblasti – Antarktída a Arktída