Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru KUCHÁR

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru KUCHÁR.

TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru KUCHÁR
TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru KUCHÁR

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru KUCHÁR.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-349-6

schv.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8985:9-A2201

Učebnica poskytuje základné a správne zásady pri predbežnej úprave surovín, tepelných úprav potravín a príprave jedál, ako sú polievky, prílohy a doplnky k jedlám, omáčky. V učebnici je tiež spracovaná problematika normovania a kalkulácie teplých jedál. Každý tematický celok obsahuje okrem teoretických poznatkov receptúry prípravy jedál doplnené o zabudnuté receptúry starých majstrov.


Obsahovo na seba učebnice TECHNOLÓGIA pre 1. až 3. ročník učebného odboru KUCHÁR nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.

Prinášajú základné a správne zásady pri príprave jedál, pričom ich obsah vychádza zo záväzných noriem a zákonných predpisov Ministerstva zdravotníctva SR.

Vďaka nim študenti príslušných odborov získajú odborné vedomosti a zručnosti potrebné na dosiahnutie uceleného prehľadu v odbornom predmete technológia prípravy jedál.

Ďalšie informácie
Počet strán 88
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori:

Ing. Karol Gara 

Ing. Daniela Máziková 

Jaroslava Gogová 

Ing. Ľudmila Verčimáková 

Ján Motola 

Ing. Alena Brandšteterová

 • BOZP
 • Hygienické požiadavky pri príprave pokrmov
 • Pracovné činnosti vo výrobných strediskách
 • Predbežná úprava potravín
 • Základné tepelné úpravy potravín
 • Normovanie a kalkulácia teplých jedál
 • Polievky
 • Prílohy a doplnky k jedlám
 • Omáčky