Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru KUCHÁR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru KUCHÁR.

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru KUCHÁR
TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru KUCHÁR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru KUCHÁR.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-597-1

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2497:39-640A

Cieľom učebnice je rozšíriť vedomosti žiakov z technológie prípravy pokrmov: bezmäsitých jedál, jednoduchých múčnych jedál a jedál z hovädzieho, teľacieho, bravčového mäsa, mäsa jatočných zvierat a z mletého mäsa. V kapitolách o technológii prípravy pokrmov z mäsa sú uvedené charakteristiky a požiadavky na mäso, rozdelenie mäsa a jeho použitie z kuchynského hľadiska, vysvetlené sú tepelné úpravy pokrmov.


Obsahovo na seba učebnice TECHNOLÓGIA pre 1. až 3. ročník učebného odboru KUCHÁR nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.

Prinášajú základné a správne zásady pri príprave jedál, pričom ich obsah vychádza zo záväzných noriem a zákonných predpisov Ministerstva zdravotníctva SR.

Vďaka nim študenti príslušných odborov získajú odborné vedomosti a zručnosti potrebné na dosiahnutie uceleného prehľadu v odbornom predmete technológia prípravy jedál.

 

Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori:

Ing. Karol Gara 

Ing. Daniela Máziková 

Jaroslava Gogová 

Ing. Ľudmila Verčimáková 

Ján Motola 

Ing. Alena Brandšteterová


  • Technologický postup prípravy bezmäsitých jedál
  • Technologický postup prípravy jednoduchých múčnych jedál a múčnikov
  • Technologický postup prípravy jedál z hovädzieho mäsa
  • Technologický postup prípravy jedál z teľacieho mäsa
  • Technologický postup prípravy jedál z bravčového mäsa
  • Technologický postup prípravy jedál z baranieho mäsa
  • Technologický postup prípravy jedál z mäsa ostatných jatočných zvierat
  • Technologický postup prípravy jedál z mletého mäsa