Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru KUCHÁR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru KUCHÁR.

TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru KUCHÁR
TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru KUCHÁR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru KUCHÁR.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-593-3

schv.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10421:15-A1001

Učebnica je venovaná technológii prípravy jedál z rýb, z plodov mora, z hydiny a zo zveriny, jedál studenej kuchyne, jedál na objednávku (minútky) a reštauračných múčnikov. V jednotlivých receptúrach je uvedené množstvo surovín potrebných na ich prípravu. Učebnica poskytuje aj ucelený prehľad medzinárodnej gastronómie, od talianskej a francúzskej až po ázijskú gastronómiu. Posledná kapitola sa venuje diétnemu stravovaniu a racionálnej výžive.


Obsahovo na seba učebnice TECHNOLÓGIA pre 1. až 3. ročník učebného odboru KUCHÁR nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.

Prinášajú základné a správne zásady pri príprave jedál, pričom ich obsah vychádza zo záväzných noriem a zákonných predpisov Ministerstva zdravotníctva SR.

Vďaka nim študenti príslušných odborov získajú odborné vedomosti a zručnosti potrebné na dosiahnutie uceleného prehľadu v odbornom predmete technológia prípravy jedál.

Ďalšie informácie
Počet strán 136
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori:

Ing. Karol Gara 

Ing. Daniela Máziková 

Jaroslava Gogová 

Ing. Ľudmila Verčimáková 

Ján Motola 

Ing. Alena Brandšteterová

  • Príprava jedál z rýb, sladkovodných živočíchov a plodov mora
  • Príprava jedál z hydiny
  • Príprava jedál zo zveriny
  • Príprava jedál studenej kuchyne
  • Príprava jedál na objednávku
  • Reštauračné múčniky a cukrárske výrobky
  • Medzinárodná gastronómia
  • Príprava diétnych jedál a princípy diferencovanej stravy a vegetariánstva