Menu
Your Cart

GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

Metodická príručka vo formáte PDF. Je určená pre učiteľov geografie 2. stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom.

GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)
GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

Metodická príručka vo formáte PDF. Je určená pre učiteľov geografie 2. stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-727-2

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV UČEBNICE Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodické poznámky – Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ VO FORMÁTE PDF.* 


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Metodické poznámky pozostávajú z dvoch častí. V prvej časti sú komplexne spracované informácie z didaktiky geografie vo vzťahu k vyučovaniu geografie v 9. ročníku ZŠ (postavenie predmetu, jeho špecifiká, rámcový TVVP, vyučovacie stratégie), v druhej časti sú scenáre vyučovania vybraných tém z Austrálie, Severnej a Južnej Ameriky a polárnych oblastí, ktoré sú pre prácu žiakov i učiteľov podnetné a motivujúce.

Nová metodická príručka je skvelou pomôckou pre každého učiteľa, ktorý používa celkom novú učebnicu GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ, ktorá komplexne rieši učivo predpísané platným ŠVP s primeraným rozsahom a obsahom: spoznávanie Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, Severnej a Južnej Ameriky a priľahlých ostrovov, Antarktídy a Arktídy.

Metodické poznámky obsahujú:

* odporúčania pre učiteľa,

* postupy, ako pracovať so žiakmi na vyučovacích hodinách,

* ďalšie námety na prácu.


K pracovnému zošitu pre žiakov majú učitelia k dispozícii aj ZOŠIT PRE UČITEĽA, ktorý obsahovo kopíruje pracovný zošit – prináša riešenia úloh, ich rozšírenie, grafické prvky a poznámky.

Ďalšie informácie
Počet strán 118
Formát A4 – kniha v PDF formáte
Jazyk slovenský
Rok vydania 2021

Autori: 

RNDr. Mária Nogová, PhD.

RNDr. Peter Tremboš, PhD.


Úvod 

1. časť
Postavenie predmetu geografia a jeho špecifiká / 6
Návrh rámcového tematického výchovno-vzdelávacieho plánu / 13
Vyučovacie stratégie, metódy a námety / 15

2. časť
Scenáre vyučovania vybraných tém / 24
Austrália je plochý kontinent / 26
Nový Zéland a Oceánia / 36
Expedície po Kanade / 48
Spojené štáty americké / 54
Scenár na tému Karibské more / 68
Scenár na tému Južná Amerika – Brazília a susedné štáty / 77
Polárne oblasti našej Zeme / 96