Menu
Your Cart

GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)

NOVINKA

Zošit pre učiteľa je metodickou pomôckou pre učiteľa geografie v základných školách a osemročných gymnáziách. Obsahovo kopíruje pracovný zošit GEOGRAFIA.

GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)
GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ – ZOŠIT PRE UČITEĽA (PDF)
NOVINKA

Zošit pre učiteľa je metodickou pomôckou pre učiteľa geografie v základných školách a osemročných gymnáziách. Obsahovo kopíruje pracovný zošit GEOGRAFIA.

15,00€
Bez DPH: 12,50€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-348-1

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ – ZOŠIT PRE UČITEĽA VO FORMÁTE PDF.*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: ZOŠIT PRE UČITEĽA ZADARMO.


Zošit pre učiteľa je metodickou pomôckou pre učiteľa geografie v ZŠ a GOŠ, konkrétne geografie pre 9. r. ZŠ a pre GOŠ (obsahom je Austrália, Oceánia, Amerika a polárne oblasti) a viaže sa na obsah a spracovanie pracovného zošita Geografia 9.

Štruktúra kopíruje pracovný zošit pre žiakov. Zošit pre učiteľa je „podkladom“, kde na každú stranu sú odlišnou signálnou farbou doplnené riešenia úloh, ich rozšírenie, grafické prvky a poznámky. Doplnené prvky inšpirujú učiteľa pri príprave na hodiny, pri variovaní postupov a prepojení s učebnicou, v neposlednom rade aj pri časovo menej náročnom riešení úloh a lepšom manažovaní vyučovacích hodín. Austrália – riešenia a poznámky Nový Zéland a Oceánia – riešenia a poznámky Amerika – riešenia a poznámky Polárne oblasti – riešenia a poznámky.

ZOŠIT PRE UČITEĽA dopĺňa Metodická príručka pre učiteľov, ktorá pozostáva z dvoch častí. V prvej časti sú komplexne spracované informácie z didaktiky geografie vo vzťahu k vyučovaniu geografie v 9. ročníku ZŠ (postavenie predmetu, jeho špecifiká, rámcový TVVP, vyučovacie stratégie), v druhej časti sú scenáre vyučovania vybraných tém z Austrálie, Severnej a Južnej Ameriky a polárnych oblastí, ktoré sú pre prácu žiakov i učiteľov podnetné a motivujúce. Nová metodická príručka je skvelou pomôckou pre každého učiteľa, ktorý používa celkom novú učebnicu geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ, ktorá komplexne rieši učivo predpísané platným ŠVP s primeraným rozsahom a obsahom: spoznávanie Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, Severnej a Južnej Ameriky a priľahlých ostrovov, Antarktídy a Arktídy.

Ďalšie informácie
Počet strán 68
Formát A4 – kniha v PDF formáte
Jazyk slovenský
Rok vydania 2023

Autori: 

RNDr. Mária Nogová, PhD.

RNDr. Peter Tremboš, PhD.


Úvodné informácie

Austrália

Nový Zéland a Oceánia

Severná Amerika

Stredná Amerika

Južná Amerika

Polárne oblasti – Arktída a Antarktída