Menu
Your Cart

DIGI GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom. Obsahuje všetky komponenty predpísané ŠVP v predmete geografia.

DIGI GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT
DIGI GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT
DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom. Obsahuje všetky komponenty predpísané ŠVP v predmete geografia.

WEBINÁR
5,00€
Bez DPH: 4,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-786-9


Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre deviaty ročník ZŠ a rozširuje prácu s témami prostredníctvom úloh, máp a obrazového materiálu. Nadväznosť zdôrazňujú aj priame odkazy v pracovnom zošite na konkrétne strany učebnice. Spracovanie pracovného zošita je atraktívne aj pre žiakov deviateho ročníka. Úlohy sú pestré a rôznorodé, s rôznou úrovňou náročnosti.

Usporiadanie tém v pracovnom zošite a ich grafické spracovanie korešponduje s učebnicou – so zameraním na Austráliu, Ameriku, Antarktídu a Arktídu. Je významnou pomôckou pre žiakov pri praktickom osvojovaní poznatkov, rozširuje ich kompetencie. Je určený pre žiakov a učiteľa na vyučovacích hodinách geografie na precvičovanie a upevnenie geografického učiva, resp. na individuálnu domácu prípravu.

Obsah rešpektuje požiadavky ŠVP z hľadiska cieľa predmetu a výkonového a obsahového štandardu pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ.  

K pracovnému zošitu pre žiakov majú učitelia k dispozícii aj ZOŠIT PRE UČITEĽA, ktorý obsahovo kopíruje pracovný zošit – prináša riešenia úloh, ich rozšírenie, grafické prvky a poznámky.

  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

    Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálny pracovný zošit
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita

Recenzenti:

Mgr. Andrea Borcovanová

PaedDr. Miroslava Košťálová


Autori:

RNDr. Mária Nogová, PhD.

RNDr. Tomáš Tremboš, PhD.


Úvodné informácie 

Austrália 

Nový Zéland a Oceánia 

Severná Amerika 

Stredná Amerika 

Južná Amerika 

Polárne oblasti – Antarktída a Arktída 


Súvisiace články