Rezort školstva konečne zverejnil aktualizované metodické usmernenie, ako postupovať pri výbere a nákupe učebníc v tzv. druhej etape, t.j. po navýšení rozpočtu na edukačné publikácie v školskom roku 2023/2024 o 10 mil. eur.


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poskytne na rok 2023 základným a stredným školám, vrátane špeciálnych škôl, dodatočné financie na nákup učebníc, pracovných zošitov a učebných textov zo štátneho rozpočtu. Po tom, ako rezort v máji zabezpečil na učebnice takmer šesť miliónov eur, v júli pošle školám na edukačné publikácie ďalšie finančné prostriedky vo výške viac ako desať miliónov eur. Informovali o tom z rezortu školstva s tým, že zverejnili aj metodické usmernenie, ako postupovať pri nákupe učebníc.

"Príspevok na školský rok 2023/2024 sa každej škole určí podľa počtu žiakov k 15. septembru 2022 a výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka zverejnenej na webovej stránke Ministerstva," uviedli z rezortu školstva. Za príspevok zo štátneho rozpočtu si školy budú môcť zabezpečiť výhradne učebnice zo zoznamu edukačných publikácií  na príspevok zo štátneho rozpočtu zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva. Ten sa bude aktualizovať raz mesačne.

Rezort školstva zverejnil na webovom sídle ministerstva aj metodické usmernenie, ako postupovať pri výbere a nákupe učebníc. Škola sa má riadiť svojimi skladovými zásobami, vlastnými kritériami na kvalitu edukačnej publikácie a potrebami žiakov.

Metodické usmernenie k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2023/2024 nájdete TU.

Ministerstvo školstva v roku 2023 poskytne školám príspevok na edukačné publikácie v dvoch etapách:


1. etapa – bola zrealizovaná v máji 2023 podľa výšky príspevku na žiaka uvedenej v tabuľke č. 12. etapa – bude zrealizovaná v júli 2023 podľa výšky príspevku na žiaka uvedenej v tabuľke č. 2.


Zdroj: minedu.sk