Menu
Your Cart

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy ako pomôcka ma výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy ako pomôcka ma výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ.

6,00€
Bez DPH: 5,45€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-378-1

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11968:5-A2201

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE 1. – 4. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodickú príručku pre učiteľa


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách.
V súvislosti s povinnosťou škôl zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP je tu pomôcka pre pedagógov na výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. V pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti. Ide o komplexnú pomôcku, ktorá žiakov naučí finančnej gramotnosti, a škole pomôže pri zapracovaní Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu.

V pracovnom zošite nájdete spracované témy ako:

 • Hodnota práce
 • Poznávanie mincí a bankoviek
 • Sporenie
 • Nakupovanie
 • Historické platidlá
 • Finančný plán
 • Výmenný obchod
 • Slovensko pred príchodom eura
 • Príjmy
 • Výdavky
 • Rozpočet
 • Banka
 • Platobná karta
 • Cudzie meny
 • Falošné bankovky

Súčasťou pracovného zošity je aj súbor papierových mincí a bankoviek, ktoré slúžia na prácu žiakov na hodinách.

Na pracovný zošit pre 1. stupeň nadväzuje pracovný zošit pre 5. – 9. ročník ZŠ, ktorý tvorí ucelený súbor pomôcok ako zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP.Ďalšie informácie
Počet strán 80 + 6 strán prílohy
Formát A4
Jazyk slovenský

Odborná garantka: Ing. Katarína Šaturová

Autorka: PaedDr. Mária Kubovičová

1. ročník – Remeslo má zlaté dno

2. ročník – O troch grošoch

3. ročník – Ako starček menil, až kým nevymenil

4. ročník – O rybárovi a jeho žene