Na Slovensku je  50 základných škôl, kde sa vzdeláva 20-tisíc detí, ktoré sa za 9-10 rokov nenaučia poriadne čítať, písať ani počítať. Napriek tomu, že absolvovali približne 10-tisíc vyučovacích hodín. V novej publikácii INESS Ako prelomiť ľady v školstve do hĺbky autori rozoberajú, čo vieme o týchto školách a navrhujú nový postup, ako týmto deťom pomôcť.


50 najhorších škôl na Slovensku nenaučí deti základné gramotnosti, ako im pomôcť?

Nová publikácia prináša najlepšie príklady politík, ktorým sa podarilo zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre deti zo zlého socio-ekonomického prostredia. Tieto politiky umožňujú vznik tzv. autonómnym školám. To sú školy, ktoré získali vysokú mieru slobody výmenou za zodpovednosť za výsledky. Okrem toho bude potrebné vytvoriť možnosť preberať dlhodobo nefungujúce verejné školy, ktoré  sa dostanú do správy manažmentu práve autonómnych škôl. Celý tento proces bude koordinovať a riadiť nová inštitúcia s názvom Školský obvod autonómnych škôl.


 

Ako riešiť tento problém bez potreby reformovať celé školstvo, a ako by mala vyzerať  nová verejná politika sa dočítate v novej publikácii INESS: Ako prelomiť ľady v školstve. 


 

Celú publikáciu s jej zhrnutím si môžete stiahnuť a prečítať TU.


Infografiky o školách si môžete stiahnuť TU a infografiku návrh reformy TU


Zdroj: INESS