Menu
Your Cart

TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ, ktorý obsahuje testy z matematiky rovnakého typu ako pri skutočnom Testovaní 5.

TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ
TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ, ktorý obsahuje testy z matematiky rovnakého typu ako pri skutočnom Testovaní 5.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-277-7

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11973:5-A2201

Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 z matematiky je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy zo všetkých štyroch nosných oblastí matematiky: algebry, geometrie, matematických funkcií, pravdepodobnosti a štatistiky.

Pracovný zošit Testovanie 5 z matematiky je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ ako pomôcka na:

  • overenie úrovne poznatkov z matematiky získaných na 1. stupni ZŠ,
  • rozvíjanie metód a postupov pri riešení problémov,
  • precvičovanie čítania s porozumením,
  • zdokonalenie matematickej gramotnosti,
  • osvojenie si práce s formou a typmi úloh podobnými s úlohami Testovania 5.


Ďalšie informácie
Počet strán 80
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektor:
Mgr. Pavol Kelecsényi

Autori:
doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
Mgr. Blanka Tomková, PhD.

V pracovnom zošite sú použité:

  • úlohy s krátkou číselnou odpoveďou,
  • úlohy s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D.

Súčasťou pracovného zošita Testovanie 5 z matematiky je aj stručné zhrnutie základných poznatkov z matematiky, ktoré si má osvojiť žiak na 1. stupni ZŠ.


Obsah testov z matematiky je vypracovaný v súlade so ŠVP pre ZŠ (ISCED 1).