Menu
Your Cart

TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ, ktorý obsahuje testy zo slovenského jazyka a literatúry rovnakého typu ako pri skutočnom Testovaní 5.

TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ
TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ, ktorý obsahuje testy zo slovenského jazyka a literatúry rovnakého typu ako pri skutočnom Testovaní 5.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-276-0

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 

 

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14236:6-A2201

Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy z jazykovej, komunikačnej a literárnej zložky. Rôznorodosť testových úloh dopĺňajú ukážky zaujímavých a inšpiratívnych textov všetkých žánrov, ktoré si môžu žiaci prečítať v knihách, časopisoch alebo na internete.

Pracovný zošit Testovanie 5 zo slovenského jazyka je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ ako pomôcka na:

  • overenie úrovne poznatkov zo SJL získaných na 1. stupni ZŠ,
  • precvičenie čítania s porozumením,
  • zdokonalenie čitateľskej gramotnosti – vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov,
  • osvojenie si práce s formou a typmi úloh podobnými s úlohami Testovania 5.


Ďalšie informácie
Počet strán 72
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori:
PhDr. Katarína Hincová, PhD.
Mgr. Iveta Barková
Mgr. Zuzana Bartošová

V pracovnom zošite sú použité typy úloh:

  • s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D,
  • s krátkou odpoveďou.

Súčasťou pracovného zošita Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry je aj stručné zhrnutie základných poznatkov zo SJL, ktoré si má osvojiť žiak na 1. stupni ZŠ.

Obsah testov zo slovenského jazyka a literatúry je vypracovaný v súlade so ŠVP pre ZŠ (ISCED 1).