Menu
Your Cart

VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica v maďarskom jazyku je zameraná na získanie základných gramotností v oblasti vizuálnej kultúry - zahŕňa výtvarné umenie, fotografiu, video, film, architektúru, elektronické médiá a dizajn.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica v maďarskom jazyku je zameraná na získanie základných gramotností v oblasti vizuálnej kultúry - zahŕňa výtvarné umenie, fotografiu, video, film, architektúru, elektronické médiá a dizajn.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-179-9

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36086:64-100

Žiaci poznávajú v prvom rade prostredníctvom vlastnej tvorivej skúsenosti, hľadaním vlastných riešení a experimentovaním s rôznymi médiami, preto je cieľom úloh, otázok a podnetov uvedených v učebnici predovšetkým motivovať žiaka v jeho praktickej činnosti a uvažovaní.

Ďalšie informácie
Počet strán 112
Formát A4
Jazyk maďarský

Autor: prof. akad. mal. Ladislav Čarný


Spoluautorky:

PaedDr. Klára Ferliková

PaedDr. Renáta Pondelíková

Mgr. Daniela Čarná, PhD. 


Lektorky: 

Mgr. Miloslava Salanciová

PhDr. Jana Kožušková, PhD.

O učebnici 

Poznávanie výtvarného jazyka 

Kreslenie, modelovanie, maľovanie podľa skutočnosti 

Podnety z dejín umenia 

Podnety z moderného umenia 

Začínate fotografovať 

Ako vzniká obraz vo filme

Skúmanie architektonického priestoru 

Erb, značka, logo 

Ako sú zabalené výrobky 

Hrnčiarstvo a keramika 

Čo dokážete s ornamentom 

Úprava obrazu počítačom 

Ako sa dá zaznamenať hudba

Aká môže byť ilustrácia 

Výtvarný dejepis 

Výtvarný zemepis

Originál umeleckého diela

Slovníček