Menu
Your Cart

SLOVENČINA V KOCKE

Pracovný zošit, vďaka ktorému môžete naštartovať systematické a efektívne opakovanie učiva slovenského jazyka pri prechode z prvého na druhý stupeň základnej školy.

SLOVENČINA V KOCKE
SLOVENČINA V KOCKE

Pracovný zošit, vďaka ktorému môžete naštartovať systematické a efektívne opakovanie učiva slovenského jazyka pri prechode z prvého na druhý stupeň základnej školy.

6,00€
Bez DPH: 5,45€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-690-9

 

 

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12678:5-A2201

Pracovný zošit obsahuje všetky predpísané celky stanovené vzdelávacím štandardom zo slovenského jazyka a literatúry pre 4. ročník ZŠ s dôrazom na tematické okruhy, ktoré sú dôležité pre piaty ročník. Texty sú prepojené s učivom a témami predmetov vlastiveda a prírodoveda: prehlbujú záujem o dianie okolo nás, podporujú vzájomnú komunikáciu, radosť zo spoznávania, pomáhajú pri aplikácii získaných vedomostí.

  • Pracovný zošit výborne poslúži najmä na systematické štartovacie opakovanie pre všetkých žiakov 5. ročníka ZŠ.
  • S pomocou zošita si žiaci precvičia učivo 4. ročníka „v kocke" na všetkých zložkách SLJ. Obsah zošita zabezpečí systematickú prípravu na 5. ročník a vyplní prípadné medzery v učive.
  • Učivo v pracovnom zošite je dôležitou podmienkou dobrého štartu v piatom ročníku a pomôže aj pri dobrom štarte s preberanými jazykovými zložkami a javmi tohto ročníka.
  • Pracovný zošit zjednoduší prácu učiteľovi – umožňuje mu rôznorodo organizovať žiakov a pomôže aj pri individuálnom prístupe podľa ich potrieb a schopností. Rovnako ho môžu používať žiaci aj pri domácom upevnení učiva a príprave na vyučovanie.
  • Učitelia štvrtého ročníka ho môžu začleniť do vyučovania v druhom polroku v rámci opakovania učiva na hodinách alebo docvičenia pre žiakov doma.


STIAHNITE SI BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

Bonusový materiál pre učiteľov 

Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2020

Autorka: Mgr. Viera Huliačková

Ilustrátori, prekladatelia, recenzenti: 

PaedDr. Mária Beláková, PhD.
PhDr. Katarína Hincová, PhD.

ABECEDA 
PREDPONY 
SPODOBOVANIE 
VYBRANÉ SLOVÁ – geografické názvy 
VYBRANÉ SLOVÁ – rovnako alebo podobne znejúce 
PRIAMA REC 
SLOVNÉ DRUHY 
OHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY 
PODSTATNÉ MENÁ 
PRÍDAVNÉ MENÁ 
ZÁMENÁ 
CÍSLOVKY 
SLOVESÁ 
NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY 
PRÍSLOVKY 
PREDLOŽKY 
SPOJKY 
CASTICE 
CITOSLOVCIA 
SLOVNÉ DRUHY – Opakovanie 

Súvisiace články