Menu
Your Cart

VYBRANÉ SLOVÁ

Pracovný zošit pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ, pričom vybrané a príbuzné slová sú rozdelené do ročníkov podľa iŠVP a platných učebníc slovenského jazyka.

VYBRANÉ SLOVÁ
VYBRANÉ SLOVÁ

Pracovný zošit pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ, pričom vybrané a príbuzné slová sú rozdelené do ročníkov podľa iŠVP a platných učebníc slovenského jazyka.

5,00€
Bez DPH: 4,55€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-673-2

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/12683:5-A2201

Pracovný zošit slúži na priebežné, komplexné precvičenie a následné upevnenie vedomostí o vybraných slovách v 3. a 4. ročníku ZŠ v rámci vyučovacích hodín, školského klubu, pri domácej príprave.

Ide o komplexný atraktívny didaktický materiál s využitím množstva obrázkov, fotiek, ktoré pomáhajú žiakom pri zapamätávaní všetkých vybraných slov.

Pracovný zošit je komplexný, motivujúci didaktický materiál. Slúži na upevnenie vybraných a príbuzných slov, ich precvičovanie, prehlbovanie zručnosti aplikovať ich v písomnom prejave. Didakticky pozostáva z obrázkovo-slovnej vyvodzovacej časti, na ktorú nadväzuje obrázkovo-písomné precvičenie, aplikácia, upevnenie, kontrola vedomostí.

Pracovný zošit Vybrané slová má jasnú štruktúru prepojenú s vyučovaním slovenského jazyka podľa iŠVP. Obsah pracovného zošita je didakticky koncipovaný tak, aby si žiaci prostredníctvom vizuálnych obrazov osvojili všetky vybrané slová a ich pravopis. Pri ich osvojovaní a upevňovaní Je zabezpečená dôležitá postupnosť:

  • vnímanie krátkej a dlhej slabiky v slove,
  • zmena tvaru slova,
  • príbuzné slová,
  • slovo ako slovný druh,
  • slovo vo vzťahoch,
  • slovo v súvislom celku.


STIAHNITE SI BONUSOVÉ MATERIÁLY ZADARMO   

Tematický výchovno-vzdelávací plán – slovenský jazyk pre 3. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán – slovenský jazyk pre 4. ročníkĎalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorky: 

Mgr. Viera Huliačková

PaedDr. Eva Urbaneková

3. ročník

Vybrané slová po B

Vybrané slová po M 

Vybrané slová po P 

Vybrané slová po R 

Vybrané slová po S 

Vybrané slová po V 

Vybrané slová po Z

Opakovanie vybraných slov pre 3. ročník


4. ročník

Vybrané slová po B

Vybrané slová po M

Vybrané slová po P

Vybrané slová po R

Vybrané slová po S

Vybrané slová po V

Vybrané slová po Z

Opakovanie vybraných slov pre 4. ročník