Menu
Your Cart

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre žiakov 1. ročníka základných škôl, ktorý pomáha rozvíjať čítanie s porozumením.

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ
TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre žiakov 1. ročníka základných škôl, ktorý pomáha rozvíjať čítanie s porozumením.

6,00€
Bez DPH: 5,45€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-418-4

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

Súvisiace video

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14212:5-A2201

Pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 1. ročník:

 • prináša úlohy vypracované podľa ISCED pre 1. ročník ZŠ,
 • obsahuje úlohy v súlade s platným iŠVP.

Jeho obsahom sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa malí prváčikovia naučia v druhom polroku svojho prvého školského roka pracovať s textom.

Úlohy sú formulované tak, aby u žiakov rozvíjali čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie.

Ukážky v pracovnom zošite Tajomstvá sveta pre 1. ročník sú vypracované v súlade s požiadavkou vekuprimeranosti textových ukážok určených pre žiakov 1. ročníka ZŠ.

S pracovným zošitom Tajomstvá sveta pre 1. ročník ZŠ budú žiaci:

 • rozvíjať čítanie s porozumením,
 • vedieť jednoduchšie získavať nové vedomosti, hľadať súvislosti a využívať získané informácie v praxi,
 • prehlbovať pozitívny vzťah ku knihám,
 • prehlbovať a opakovať už nadobudnuté vedomosti,
 • rozširovať svoju slovnú zásobu,
 • zapájať logické myslenie,
 • pripravení na testovanie vo vyšších ročníkoch.


Ďalšie informácie
Počet strán 56
Formát A4
Jazyk slovenský

Editori:
RNDr. Mária Nogová, PhD.
Mgr. Eva Ivanová


Autori:
Mgr. Libuša Bednáriková
PhDr. Danuša Dragulová-Faktorová
Xénia Faktorová
Mgr. Petra Fillová
Mgr. Petra Križanová
Mgr. Alena Lampertová
Mgr. Mária Mydlová

1. Princezná z paneláka
2. Vlk superhrdinom
3. Pomóc, je tam duch!
4. Smutná príšerka
5. Ako zvonček dostal meno
6. Záhadné blikajúce svetlo
7. Biela perina a diamanty
8. Trampoty s dobrotami
9. Sliepočkin sen
10. Ľadové kamene
11. Zlatý oriešok
12. Spisovateľský oriešok