Menu
Your Cart

DIGI VYBRANÉ SLOVÁ

DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ, pričom vybrané a príbuzné slová sú rozdelené do ročníkov podľa iŠVP a platných učebníc slovenského jazyka.

DIGI VYBRANÉ SLOVÁ
DIGI VYBRANÉ SLOVÁ
DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ, pričom vybrané a príbuzné slová sú rozdelené do ročníkov podľa iŠVP a platných učebníc slovenského jazyka.

5,00€
Bez DPH: 4,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-449-5Digitálny pracovný zošit slúži na priebežné, komplexné precvičenie a následné upevnenie vedomostí o vybraných slovách v 3. a 4. ročníku ZŠ v rámci vyučovacích hodín, školského klubu, pri domácej príprave.

Ide o komplexný atraktívny didaktický materiál s využitím množstva obrázkov, fotiek, ktoré pomáhajú žiakom pri zapamätávaní všetkých vybraných slov.

Pracovný zošit je komplexný, motivujúci didaktický materiál. Slúži na upevnenie vybraných a príbuzných slov, ich precvičovanie, prehlbovanie zručnosti aplikovať ich v písomnom prejave. Didakticky pozostáva z obrázkovo-slovnej vyvodzovacej časti, na ktorú nadväzuje obrázkovo-písomné precvičenie, aplikácia, upevnenie, kontrola vedomostí.

Pracovný zošit má jasnú štruktúru prepojenú s vyučovaním slovenského jazyka podľa iŠVP. Obsah pracovného zošita je didakticky koncipovaný tak, aby si žiaci prostredníctvom vizuálnych obrazov osvojili všetky vybrané slová a ich pravopis. Pri ich osvojovaní a upevňovaní Je zabezpečená dôležitá postupnosť:

  • vnímanie krátkej a dlhej slabiky v slove,
  • zmena tvaru slova,
  • príbuzné slová,
  • slovo ako slovný druh,
  • slovo vo vzťahoch,
  • slovo v súvislom celku.

 

  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

  Prihláste sa do svojho účtu TU.   

Ďalšie informácie
Formát digitálny pracovný zošit
Typ produktu RAABE DIGITAL
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita

Autorky:

Mgr. Viera Huliačková

PaedDr. Eva Urbaneková

3. ročník

Vybrané slová po B

Vybrané slová po M 

Vybrané slová po P 

Vybrané slová po R 

Vybrané slová po S 

Vybrané slová po V 

Vybrané slová po Z

Opakovanie vybraných slov pre 3. ročník


4. ročník

Vybrané slová po B

Vybrané slová po M

Vybrané slová po P

Vybrané slová po R

Vybrané slová po S

Vybrané slová po V

Vybrané slová po Z

Opakovanie vybraných slov pre 4. ročník