Menu
Your Cart

TESTOVANIE 9 – MATEMATIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií, ktorý obsahuje testy z matematiky rovnakého typu ako pri skutočnom Testovaní 9.

TESTOVANIE 9 – MATEMATIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ
TESTOVANIE 9 – MATEMATIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií, ktorý obsahuje testy z matematiky rovnakého typu ako pri skutočnom Testovaní 9.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-279-1

 

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11969:5-A2201

Koncepcia pracovného zošita Testovanie 9 z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií a rôznorodosť úloh zameraných na rozvoj matematického myslenia pomôžu žiakom zopakovať si učivo z matematiky a pedagógovia získajú spätnú väzbu, na ktoré oblasti matematiky a geometrie zamerať ďalšiu prípravu žiakov.

Pracovný zošit Testovanie 9 z matematiky je určený pre žiakov 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka osemročných gymnázií ako pomôcka na:

  • precvičovanie čítania s porozumením,
  • rozvíjanie matematického myslenia,
  • overovanie matematických kompetencií,
  • preverovanie úrovne získaných poznatkov z matematiky a geometrie,
  • osvojenie si práce s formou a typmi úloh obdobnými s úlohami Testovania 9.


Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektor:
Mgr. Pavol Kelecsényi

Autorka:
PaedDr. Monika Reiterová

Obsah testov z matematiky je vypracovaný v súlade s ISCED 2.

Na konci pracovného zošita je prehľadná tabuľka jednotiek a vzorcov ako pomôcka na uľahčenie a zefektívnenie riešenia jednotlivých testov na vyučovaní.


Súvisiace články