Menu
Your Cart

TECHNIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet TECHNIKA.

TECHNIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ
TECHNIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet TECHNIKA.

6,00€
Bez DPH: 5,45€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-202-9

 

PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. ALEBO 9. ROČNÍK TERAZ MÔŽETE ZÍSKAŤ METODIKU TECHNIKA ZADARMO!

TechnikaTECHNIKA
Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ
* Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
* Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
* Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
* Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
* Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

Pri objednávke 30 pracovných zošitov TECHNIKA (akákoľvek kombinácia ročníkov) uveďte do poznámky heslo: METODIKA TECHNIKA

* Publikácia nie je viazaná na odber ďalšieho aktualizačného servisu. Pri viacerých objednávkach nad 30 kusov pracovných zošitov Technika z jednej školy zasielame len jednu metodiku.


Pracovný zošit vznikol ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ - so zámerom rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí už na základnej škole. Je užitočnou pomôckou pre všetkých učiteľov, ktorí stoja pred otázkou, ako pokryť vo vyučovaní aj témy z oblasti technika a ekonomika domácností.

Pracovný zošit Technika pre 6. ročník ZŠ vychádza s podtitulom "Od nápadu k výrobku" ako súčasť edície ČLOVEK A SVET PRÁCE. V rámci tohto ročníka už žiaci začínajú aj s témou elektrická energia a mechanizmy, čomu je prispôsobený obsah tohto pracovného zošita.

Pracovný zošit obsahuje nielen úlohy, ale aj texty a dostatočný obrazový materiál, z ktorého môže žiak i učiteľ vychádzať. Slúži aj učiteľovi, ktorý napr. nemá potrebnú kvalifikáciu, resp. ktorý nemá k dispozícii materiálno-technické zázemie. Ponúka možnosti, ako učiť predmet Technika bez vybavenia dielní, len v priestoroch bežnej triedy, kde sedia žiaci v lavici.

Autormi publikácie sú učitelia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti s vyučovaním praktických predmetov na základných školách. Editor je aktuálne garantom niekoľkých učiteľských programov na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici, ktorá pripravuje absolventov na vyučovanie predmetu Technika.

Pracovný zošit je názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k praktickému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP.

Ďalšie informácie
Počet strán 60
Formát A4
Jazyk slovenský

Editor:

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.


Autori:

Ing. Eleonóra Boocová

PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.

Mgr. Andrej Fujas

Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.

Mgr. Mária Oravcová

PaedDr. Monika Reiterová


Ilustrátor:

Mgr. art. Marek Dobeš

Človek a technika

Kde by sme boli bez vynálezov

Grafická komunikácia v technike

Od piktogramu k technickému písmu

Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania

Drevo a jeho spracovanie

Obrábanie kovov

Plasty – ich vlastnosti a využitie v praxi

Elektrická energia, elektrické obvody

Značky v elektrine alebo Ako sa dorozumievajú elektrikári

Skladáme farby pomocou motorčeka

Ekonomika domácnosti

Moje ciele

Osobné príjmy a výdavky

Pestovateľské práce

Pôda – prírodný zdroj nenahraditeľnej hodnoty

Poľné plodiny

Svet práce

Kto som a kým budem?