Menu
Your Cart

TECHNIKA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet TECHNIKA.

TECHNIKA PRE 5. ROČNÍK ZŠ
TECHNIKA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet TECHNIKA.

6,00€
Bez DPH: 5,45€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-224-1

 

PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. ALEBO 9. ROČNÍK TERAZ MÔŽETE ZÍSKAŤ METODIKU TECHNIKA ZADARMO!

TechnikaTECHNIKA
Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ
* Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
* Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
* Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
* Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
* Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

Pri objednávke 30 pracovných zošitov TECHNIKA (akákoľvek kombinácia ročníkov) uveďte do poznámky heslo: METODIKA TECHNIKA

* Publikácia nie je viazaná na odber ďalšieho aktualizačného servisu. Pri viacerých objednávkach nad 30 kusov pracovných zošitov Technika z jednej školy zasielame len jednu metodiku.


Pracovný zošit vznikol ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ - so zámerom rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí už na základnej škole. Je užitočnou pomôckou pre všetkých učiteľov, ktorí stoja pred otázkou, ako pokryť vo vyučovaní aj témy z oblasti technika a ekonomika domácností.

Pracovný zošit Technika pre 5. ročník ZŠ vychádza s podtitulom "Inšpirácia okolo nás" ako súčasť edície ČLOVEK A SVET PRÁCE. Jeho obsah je rozdelený do dvoch častí: časť zošita je zostavená z tém práve pre oblasť technika a druhá časť pozostáva z tém ekonomika domácnosti.

Pracovný zošit obsahuje nielen úlohy, ale aj texty a dostatočný obrazový materiál, z ktorého môže žiak i učiteľ vychádzať. Slúži aj učiteľovi, ktorý napr. nemá potrebnú kvalifikáciu, resp. ktorý nemá k dispozícii materiálno-technické zázemie.

Autormi publikácie sú učitelia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti s vyučovaním praktických predmetov na základných školách.

Pracovný zošit je názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k praktickému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP.

Ďalšie informácie
Počet strán 48
Formát A4
Jazyk slovenský

Editor:

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.


Autori:

Ing. Oľga Bogová

Ing. Eleonóra Boocová

Mgr. Andrej Fujas

PaedDr. Monika Reiterová


Ilustrátor:

Mgr. art. Marek Dobeš

Človek a technika

Technika a my

Človek a výroba v praxi

Remeslo

Ako vzniká výrobok

Čo je to dizajn

Úžitkové a darčekové predmety

Úžitkové a darčekové predmety

Od nápadu k marketingu

Plánovanie a vedenie domácnosti

Životné potreby

Peniaze

Domáce práce a údržba domácnosti

Kde nieto poriadku, ide všetko do úpadku

Čo sa nosí, to sa znosí

Odpad z domácnosti a čo s ním

Príprava jedla a výživa

Kuchyňa pod lupou

Stolovanie

Ručné práce

Učíme sa ručne šiť

Tkaniny

Robia šaty človeka?