Menu
Your Cart

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 3. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 3. ročník základných škôl je koncipovaný tak, aby na jednej strane spĺňal požiadavky vyplývajúce zo štátneho vzdelávacieho programu, zároveň však učiteľom pomáha nájsť si vlastnú cestu a prístup k vyučovaniu tohto predmetu.

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 3. ROČNÍK ZŠ
PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 3. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 3. ročník základných škôl je koncipovaný tak, aby na jednej strane spĺňal požiadavky vyplývajúce zo štátneho vzdelávacieho programu, zároveň však učiteľom pomáha nájsť si vlastnú cestu a prístup k vyučovaniu tohto predmetu.

3,50€
6,00€
Bez DPH: 3,18€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-186-2

 

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8976:6-A2201

Pracovné vyučovanie pre 3. ročník ZŠ vychádza ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie o jednu vyučovaciu hodinu na prvom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ. Naším zámerom je týmto spôsobom prispieť k rozvíjaniu manuálnych zručností a formovaniu vzťahu aj k nie akademickým povolaniam u detí už v najnižších ročníkoch.

Pracovné vyučovanie pre 3. ročník ZŠ vedie učiteľa k tomu, ako vytvoriť pripravené pracovné prostredie, kde by mohli žiaci tvoriť, experimentovať, spájať veci nečakaným spôsobom, objavovať nové súvislosti. Autor publikácie vedie Krúžok majstrovania v súkromnej základnej škole Márie Montessori a je podpredsedom Rady školy. Svoju záľubu a zanietenie, ktoré nachádza pri práci s drevom, fotografovaní, kreslení, učení a objavovaní nového prezentuje aj na svojom webe www.kreolab.sk. Pracovný zošit je názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k pracovnému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP.

Vychádza v edícii ČLOVEK A SVET PRÁCE, ktorá je postavená na koncepcii, že dieťa je aktívny tvorca. Obsah a úlohy v pracovných zošitoch z tejto edície sú preto postavené tak, aby podnecovali deti k hľadaniu vlastných riešení.


Ďalšie informácie
Počet strán 48
Formát A4
Jazyk slovenský

Editor: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Autori:

Ing. Rastislav Geschwandtner
Mgr. Mária Šimunková

Ilustrátor:

Mgr. art. Marek Dobeš

Človek a práca
Štyri príbehy o ľuďoch, ktorí milujú svoju prácu
Základy konštruovania
Špagetová veža
Rozoberanie starých prístrojov a elektroniky
Tvorivé využitie technických materiálov
Tvoríme z drevených odrezkov
Intergalaktický telefón
Loď
Periskop
Bubon
Hlavolam
Nový život vecí
Ako na to: Spoje
Ľudové tradície a remeslá
Prostredie pripravené na prácu
Tkáčsky stav
Dizajn – od jednoduchých vlnoviek k červenému Ferrari
Vzorovaná keramika
Stravovanie a príprava pokrmov
Ako si poradiť s prípravou jedla
Stolovanie

Súvisiace články