Menu
Your Cart

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 4. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 4. ročník základných škôl je koncipovaný tak, aby na jednej strane spĺňal požiadavky vyplývajúce zo štátneho vzdelávacieho programu, zároveň však učiteľom pomáha nájsť si vlastnú cestu a prístup k vyučovaniu tohto predmetu.

PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 4. ROČNÍK ZŠ
PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 4. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 4. ročník základných škôl je koncipovaný tak, aby na jednej strane spĺňal požiadavky vyplývajúce zo štátneho vzdelávacieho programu, zároveň však učiteľom pomáha nájsť si vlastnú cestu a prístup k vyučovaniu tohto predmetu.

3,50€
6,00€
Bez DPH: 3,18€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-201-2

 

schvalovacia

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8975:6-A2201

Pracovný zošit Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ vychádza ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu na prvom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ. Naším zámerom je týmto spôsobom prispieť k rozvíjaniu manuálnych zručností a formovaniu vzťahu aj k nie akademickým povolaniam u detí už v najnižších ročníkoch.

Pracovný zošit Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ obsahovo nadväzuje na pracovný zošit Pracovné vyučovanie pre 3. ročník ZŠ, no dá sa použiť aj izolovane. Vedie učiteľa k tomu, ako vytvoriť pripravené pracovné prostredie, kde by mohli žiaci tvoriť, experimentovať, spájať veci nečakaným spôsobom, objavovať nové súvislosti. U žiakov chce zase dosiahnuť, aby ich tvorenie nekončilo zvonením na konci vyučovacej hodiny.

Autor publikácie vedie Krúžok majstrovania v súkromnej základnej škole Márie Montessori a je podpredsedom Rady školy. V letných mesiacoch organizuje Školu majstrovania. Svoju záľubu a zanietenie, ktoré nachádza pri práci s drevom, fotografovaní, kreslení, učení a objavovaní nového prezentuje aj na svojom webe www.kreolab.sk

Pracovný zošit je názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k pracovnému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP.

Vychádza v edícii ČLOVEK A SVET PRÁCE, ktorá je postavená na koncepcii, že dieťa je aktívny tvorca. Obsah a úlohy v pracovných zošitoch z tejto edície sú preto postavené tak, aby podnecovali deti k hľadaniu vlastných riešení.

Ďalšie informácie
Počet strán 62
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektor:

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Autori:

Ing. Rastislav Geschwandtner
Mgr. Kristína Kissová

Ilustrátor:

Mgr. art. Marek Dobeš

Človek a práca
Povolania budúcnosti
Vynálezy, inovácie a nápady pre lepší život

Tvorivé využitie technických materiálov
Kartónová herňa
Klobúk z kartónu
Prstové bábky
Látkové puzdro alebo obal
Vrecko s vyšitým nápisom
Pavúčí hlavolam
Jakubov rebrík
Pinball

Základy konštruovania
Búdka
Veterná turbína
Elektrický labyrint
Kresliaci robot – čmárobot
Komunikácia na diaľku – Morseova abeceda

Stravovanie a príprava pokrmov
Kamaráti na návšteve
Aj stôl môže mať nápad
Príprava jednoduchého pokrmu

Ľudové tradície a remeslá
Pletenie z novinového papiera
Drôtený stromček šťastia
Land art – kreatívne výtvory v prírode

Súvisiace články