Menu
Your Cart

TECHNIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet TECHNIKA.

TECHNIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ
TECHNIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet TECHNIKA.

6,00€
Bez DPH: 5,45€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-204-3

 

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8982:9-A2201

PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. ALEBO 9. ROČNÍK TERAZ MÔŽETE ZÍSKAŤ METODIKU TECHNIKA ZADARMO!

TechnikaTECHNIKA
Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ
* Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
* Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
* Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
* Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
* Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

Pri objednávke 30 pracovných zošitov TECHNIKA (akákoľvek kombinácia ročníkov) uveďte do poznámky heslo: METODIKA TECHNIKA

* Publikácia nie je viazaná na odber ďalšieho aktualizačného servisu. Pri viacerých objednávkach nad 30 kusov pracovných zošitov Technika z jednej školy zasielame len jednu metodiku.


Pracovný zošit vznikol ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ - so zámerom rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí už na základnej škole. Je užitočnou pomôckou pre všetkých učiteľov, ktorí stoja pred otázkou, ako pokryť vo vyučovaní aj témy z oblasti technika a ekonomika domácností.

Pracovný zošit Technika pre 8. ročník ZŠ vychádza s podtitulom "Plánovať, konštruovať, opraviť" ako súčasť edície ČLOVEK A SVET PRÁCE. V 8. ročníku sú ako v jedinom zapracované témy finančné inštitúcie, finančné produkty a reklama. Ťažisko je však na téme technika a technická elektronika.

Pracovný zošit obsahuje nielen praktické úlohy, ale aj texty a dostatočný obrazový materiál, z ktorého môže žiak i učiteľ na vyučovaní vychádzať. Slúži aj učiteľovi, ktorý napr. nemá potrebnú kvalifikáciu, resp. ktorý v škole nemá k dispozícii potrebné materiálno-technické zázemie.

Autormi publikácie sú učitelia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti s vyučovaním praktických predmetov na základných školách.

Pracovný zošit je názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k praktickému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP.

Ďalšie informácie
Počet strán 56
Formát A4
Jazyk slovenský

Editor:

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.


Autori:

Ing. Oľga Bogová

PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.

Mgr. Jan Krotký, PhD.

PaedDr. Monika Reiterová

doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed.

PaedDr. Roman Stadtrucker


Ilustrátor:

Mgr. art. Marek Dobeš

Elektrické spotrebiče v domácnosti

Vyberáme spotrebič

Ako spotrebiče pracujú?

Technická elektronika

Elektronická stavebnica BOFFIN

Spínač svetlom

Svet práce

Voľba profesie

Plánovanie a vedenie domácnosti

Finančné inštitúcie a finančné produkty

Reklama

Príprava jedál a výživa

Nežijeme preto, aby sme jedli, ale preto jeme, aby sme žili

Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie

Iný kraj, iný mrav

Technická elektronika – Príloha

Metodická príručka pre učiteľa k práci s elektronickou stavebnicou BOFFIN