Menu
Your Cart

BIOLÓGIA 6 pre gymnáziá – Vznik života na Zemi a evolúcia, Biológia človeka

Učebnica biológie pre žiakov gymnázií.

BIOLÓGIA 6 pre gymnáziá – Vznik života na Zemi a evolúcia, Biológia človeka
BIOLÓGIA 6 pre gymnáziá – Vznik života na Zemi a evolúcia, Biológia človeka

Učebnica biológie pre žiakov gymnázií.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-402-8

Nájdete aj v balíkoch:

 schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. č. 2021/8984:7-A2201

Učebnica biológie pre gymnáziá nadväzuje na doterajšie vedomosti žiakov z problematiky stavby a organizácie tela živočíchov, životné prejavy a základy dedičnosti a premenlivosti organizmov. Obsahom a výberom poznatkov poskytuje najnovšie informácie: z biológie človeka, z problematiky zdravého životného štýlu, o všeobecných zákonitostiach evolúcie organizmov, o vzniku života na Zemi. Základné učivo dopĺňa opticky odlíšené rozširujúce učivo. Jednotlivé fakty podporujú výstižné ilustrácie a úlohy na rôznych kognitívnych úrovniach.


 

Ďalšie informácie
Počet strán 104
Formát 205 x 260
Jazyk slovenský
Rok vydania 2015

Autori: 

doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.
RNDr. Marta Cvíčelová, CSc.
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
prof. RNDr. Milan F. Pospíšil, DrSc. 
doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

1. Úvod do biológie človeka

2. Orgány, sústavy orgánov človeka a ich funkcie

3. Reprodukcia a ontogenetický vývin ľudského jedinca

4. Človek a zdravý životný štýl

5. Evolúcia organizmov – všeobecné zákonitosti

6. Vznik života na Zemi 

7. Pôvod a vývoj človeka