Menu
Your Cart

BIOLÓGIA – ŽIVOT ORGANIZMOV A HYGIENA PROSTREDIA pre 3. ročník študijný odbor sociálno-výchovný pracovník

Učebnica biológie pre 3. ročník stredných pedagogických škôl.

BIOLÓGIA – ŽIVOT ORGANIZMOV A HYGIENA PROSTREDIA pre 3. ročník študijný odbor sociálno-výchovný pracovník
BIOLÓGIA – ŽIVOT ORGANIZMOV A HYGIENA PROSTREDIA pre 3. ročník študijný odbor sociálno-výchovný pracovník

Učebnica biológie pre 3. ročník stredných pedagogických škôl.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-659-6

 

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12326:22-A1001

Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov v oblasti životných podmienok a životného prostredia človeka, hygienických podmienok na podporu zdravia, životného štýlu a starostlivosti o zdravie. 

Ďalšie informácie
Počet strán 88
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2015

Autori:

PaedDr. Mária Uhereková, PhD. 
RNDr. Veronika Zvončeková 
PhDr. Ivana Vojteková, PhD. 
MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.


ORGANIZMY A ZDRAVIE ČLOVEKA

Životné prostredie organizmov a človeka

Organizmy a ich vplyv na život a zdravie človeka

Zdravý životný štýl

Negatívne faktory životného štýlu 

Čo viete o organizmoch a zdraví človeka?


HYGIENA A PODPORA ZDRAVIA

Hygiena

Hygiena vzduchu

Hygiena vody 

Hygiena pôdy

Hygiena bývania 

Hygiena práce

Hygiena výživy

Racionálna výživa

Osobitosti stravovania

Preventívne opatrenia vo výžive

Osobná hygiena

Hygiena telesného a duševného vývinu detí a mládeže

Hygiena vyučovania a voľného času 

Čo viete o hygiene a podpore zdravia? 

Zdravie a ochorenie

Vonkajšie faktory ovplyvňujúce zdravie 

Vnútorné faktory ovplyvňujúce zdravie

Infekčné ochorenia

Najčastejšie infekčné ochorenia

Prevencia infekčných ochorení 

Čo viete o zdraví a ochorení?


ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

Ambulantná starostlivosť

Ústavná a lekárenská starostlivosť 

Prevencia v zdravotnej starostlivosti

Prevencia srdcovo-cievnych ochorení

Prevencia nádorových ochorení 

Prevencia obezity, cukrovky a osteoporózy 

Metódy liečebno-preventívnej starostlivosti 

Čo viete o zdravotnej starostlivosti?