K zlepšeniu kvality stredného odborného vzdelávania na území Prešovského kraja má napomôcť spolupráca medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).


Tento týždeň to spoločne deklarovali podpísaním memoranda. PSK o tom informuje na svojej webovej stránke.

Podpísané memorandum má napomôcť napĺňať hlavné ciele národného projektu s názvom Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II a zefektívniť procesy pri realizácii aktivít v strednom odbornom vzdelávaní. Ide o aktivity zamerané na skvalitnenie prípravy žiakov pre aktuálne potreby a požiadavky trhu práce.

"Nosnými oblasťami spolupráce je konkrétne spracovanie analýz učebných a študijných odborov vo vzťahu k nezamestnanosti absolventov a trhu práce, ale aj pripomienkovanie týchto analýz a evalvačných výstupov či materiálov v oblasti expertízy ÚPSVaR," spresnil PSK s tým, že obe strany budú tiež participovať na nastavení zmien v sieti stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Spolupráca sa má týkať aj oblasti realizácie workshopov v súvislosti s kariérnym sprevádzaním žiakov a pri vyučovaní predmetu Úvod do sveta práce. "Tu sa predpokladá ich kooperácia pri tvorbe učebnej osnovy a inovatívnych učebných materiálov, a napokon aj priama účasť odborníkov z praxe na vyučovacích hodinách," doplnil kraj.

PSK v rámci iniciatívy Catching up-Regions nedávno vstúpil do uvedeného národného projektu. Je rozdelený do troch fáz a realizovať sa bude počas 48 mesiacov na desiatich vybraných školách kraja. Jeho rozpočet je viac ako 6,5 milióna eur. Cieľom je zlepšiť marketing a manažment na školách, spoluprácu so zamestnávateľmi i obsah vzdelávania.


Zdroj: TASR