Menu
Your Cart

GEOGRAFIA pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – UČEBNICA

NOVINKA

Učebnica geografie pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a aktuálne spracovaná. Z hľadiska obsahu je zameraná na učenie sa geografie Slovenskej republiky.

GEOGRAFIA pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – UČEBNICA
GEOGRAFIA pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – UČEBNICA
NOVINKA

Učebnica geografie pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a aktuálne spracovaná. Z hľadiska obsahu je zameraná na učenie sa geografie Slovenskej republiky.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-787-6

Nájdete aj v balíkoch:

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

Učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií s osemročným štúdiom. Slúži ako pomôcka pre žiakov a učiteľa na vyučovacích hodinách geografie na motiváciu, pochopenie geografických javov a procesov a na osvojenie, precvičovanie a upevnenie geografického učiva so zameraním na Slovensko. Obsah rešpektuje požiadavky ŠVP z hľadiska cieľa predmetu a výkonového a obsahového štandardu pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ, ale aj novospracované kurikulárne požiadavky (2022). 

Učebnica sa skladá z dvoch častí. V prvej časti sú uvedené základné geografické charakteristiky Slovenska – ako prírodné, tak aj socioekonomické (geopolitická poloha, geologická stavba, reliéf, podnebie, pôda, rastlinstvo, živočíšstvo, obyvateľstvo, sídla, ťažba nerastných surovín, poľnohospodárstvo, lesné a rybné hospodárstvo, priemysel, doprava, cestovný ruch, školstvo, veda a výskum, zdravotníctvo, obchod, kultúra a šport, typy súčasnej krajiny, prírodné krajinné typy). Jednotlivé prvky sú prezentované najmä prostredníctvom rozhovorov.

Druhá časť učebnice je aplikačná, spracovaná ako spoznávanie geografických javov a procesov cez objavovanie zaujímavých miest Slovenska v krajoch: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Spoznávanie každého kraja obsahuje štyri poznávacie trasy, ktoré sú inšpiráciou pre žiakov na poznávanie Slovenska a prepojením s praktickým životom.

Na učebnicu bude nadväzovať pracovný zošit, ktorý bude zameraný na spoznávanie miestnej krajiny a jeho cieľom bude spracovanie geografického portfólia miestnej krajiny žiakmi. Takto žiaci aj učitelia získajú komplexný materiál o geografických javoch a procesoch na Slovensku, možnosti ich spoznávania na jednotlivých trasách v krajoch a prepojenie s poznávaním miestnej krajiny, v ktorej úlohy budú viesť žiakov na objavovanie geografie v konkrétnom regióne, v ktorom žijú. 


Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský

Recenzenti:

RNDr. Peter Likavský, PhD.

Mgr. Andrea Borcovanová

PaedDr. Miroslava Košťálová


Autori:

RNDr. Mária Nogová, PhD.

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

RNDr. Miroslava Trembošová, PhD.


Autori sú erudovaní odborníci v predmete s didaktickými a metodickými skúsenosťami, ktoré preniesli do učebnice a metodických poznámok. Pri tvorbe zohľadnili aj spoluprácu s učiteľmi a ďalšími odborníkmi.


1. Slovensko

     Poloha Slovenska

     Poloha Slovenska z hľadiska prírodných podmienok

     Socioekonomická a geopolitická poloha Slovenska

          Štátne útvary na území súčasného Slovenska

          Vývoj územno-správneho usporiadania Slovenska

          Prírodné podmienky

                Horniny

                Reliéf

                Podnebie

                Vodstvo

                Pôda

                Rastlinstvo

                Živočíšstvo

                Prírodné krajinné typy

       Socioekonomické podmienky

                Obyvateľstvo a sídla

                Ťažba nerastných surovín

                Poľnohospodárstvo, lesné a rybné hospodárstvo

                Priemysel

                Doprava

                Cestovný ruch

                Školstvo, veda a výskum, zdravotníctvo, obchod, kultúra a šport

       Typy súčasnej krajiny


2. Poznávanie Slovenska cez kraje

     Poznávanie Slovenska cez Bratislavský kraj

          1. trasa: BRATISLAVA – MALÉ KARPATY

          2. trasa: PEZINOK – MODRA – ČERVENÝ KAMEŇ

          3. trasa: SENEC – SENECKÉ JAZERÁ

          4. trasa: ZÁHORSKÁ NÍŽINA – STUPAVA – ZÁHORSKÁ VES – MALACKY – ROHOŽNÍK – PLAVECKÝ HRAD

      Poznávanie Slovenska cez Trnavský kraj

          1. trasa: PODUNAJSKÁ PAHORKATINA – TRNAVA – POVAŽSKÝ INOVEC – HLOHOVEC – LEOPOLDOV – PIEŠŤANY – VRBOVÉ – JASLOVSKÉ BOHUNICE

          2. trasa: MALÉ KARPATY – SMOLENICE – DRINY

          3. trasa: PODUNAJSKÁ ROVINA – ŽITNÝ OSTROV – MALÝ DUNAJ – DUNAJSKÁ STREDA – GABČÍKOVO

          4. trasa: ZÁHORSKÁ NÍŽINA – LAKŠÁRSKA NOVÁ VES – GBELY – HOLÍČ – SKALICA

      Poznávanie Slovenska cez Trenčiansky kraj

        1. trasa: TRENČÍN – NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – BECKOV – BIELE KARPATY, ČACHTICKÝ HRAD – MYJAVSKÁ PAHORKATINA – BREZOVÁ POD BRADLOM – MYJAVA

        2. trasa: TRENČIANSKA TEPLÁ – TRENČIANSKE TEPLICE – PARTIZÁNSKE

        3. trasa: POVAŽSKÉ PODOLIE – DUBNICA NAD VÁHOM – LADCE – PÚCHOV

        4. trasa: HORNONITRIANSKA KOTLINA – NOVÁKY – PRIEVIDZA – BOJNICE

     Poznávanie Slovenska cez Nitriansky kraj

        1. trasa: NITRA –NOVÉ ZÁMKY - HURBANOVO – KOMÁRNO

        2. trasa: ZLATÉ MORAVCE – TOPOĽČIANKY – LEVICE – BRHLOVCE – ŠTÚROVO

        3. trasa: TOPOĽČANY – BOJNÁ

        4. trasa: ŠAĽA – KOLÁROVO

     Poznávanie Slovenska cez Žilinský kraj

        1. trasa: ŽILINSKÁ KOTLINA – ŽILINA – RAJECKÉ TEPLICE – ČIČMANY – POVAŽSKÉ PODOLIE – BYTČA – SÚĽOVSKÉ VRCHY – KYSUCE

        2. trasa: ORAVA – DOLNÝ KUBÍN – ORAVSKÝ HRAD – PRIEHRADA ORAVA

        3. trasa: LIPTOVSKÁ KOTLINA – NÍZKE TATRY

        4. trasa: TURČIANSKA KOTLINA – MARTIN – VEĽKÁ FATRA

      Poznávanie Slovenska cez Banskobystrický kraj

        1. trasa: BANSKÁ ŠTIAVNICA – ŠTIAVNICKÉ VRCHY – ŽIARSKA KOTLINA – ŽIAR NAD HRONOM – KREMNICKÉ VRCHY – KREMNICA – KREMNICKÉ BANE

        2. trasa: BANSKÁ BYSTRICA – HOREHRONSKÉ PODOLIE – BREZNO – TELGÁRT

        3. trasa: BANSKÁ BYSTRICA – ZVOLENSKÁ KOTLINA – DETVA – POĽANA – OČOVÁ – LUČENEC – JUHOSLOVENSKÁ KOTLINA – CEROVÁ VRCHOVINA – POLTÁR – VEĽKÝ KRTÍŠ

       4. trasa: RIMAVSKÁ KOTLINA – RIMAVSKÁ SOBOTA – JELŠAVA – SLOVENSKÉ RUDOHORIE – MURÁNSKA PLANINA

       Poznávanie Slovenska cez Prešovský kraj

       1. trasa: POPRAD – TATRY– TATRANSKÁ LOMNICA – STARÝ SMOKOVEC

       2. trasa: POPRADSKÁ KOTLINA – POPRAD – KEŽMAROK – PIENINY

       3. trasa: LEVOČA – PREŠOV – BARDEJOV – DUKLA

       4. trasa: SLANSKÉ VRCHY – VIHORLATSKÉ VRCHY – NÍZKE BESKYDY – HUMENNÉ – POLONINY – MEDZILABORCE – DREVENÉ KOSTOLY

Poznávanie Slovenska cez Košický kraj

       1. trasa: KOŠICKÁ KOTLINA – KOŠICE – SLANSKÉ VRCHY – DARGOVSKÝ PRIESMYK – HERĽANY – SEČOVCE

       2. trasa: TREBIŠOV – VÝCHODOSLOVENSKÁ NÍŽINA – BODROG – KLIN NAD BODROGOM – ČIERNA NAD TISOU – SENIANSKE RYBNÍKY – ZEMPLÍNSKA

       3. trasa: SLOVENSKÉ RUDOHORIE – KRÁSNA HÔRKA – ROŽŇAVA – OCHTINÁ – DOBŠINÁ – SPIŠSKÁ NOVÁ VES – SPIŠSKÝ HRAD

       4. trasa: SLOVENSKÝ KRAS – SILICKÁ PLANINA – GOMBASECKÁ JASKYŇA – DOMICA