Menu
Your Cart

GEOGRAFIA pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – PRACOVNÝ ZOŠIT

NOVINKA

Pracovný zošit geografie pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a obsahovo nadväzuje na učebnicu – Slovensko, Miestna krajina.

GEOGRAFIA pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – PRACOVNÝ ZOŠIT
GEOGRAFIA pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – PRACOVNÝ ZOŠIT
NOVINKA

Pracovný zošit geografie pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a obsahovo nadväzuje na učebnicu – Slovensko, Miestna krajina.

5,00€
Bez DPH: 4,55€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-792-0

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Geografia pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ – ZOŠIT PRE UČITEĽA VO FORMÁTE PDF.*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: ZOŠIT PRE UČITEĽA ZADARMO.Pracovný zošit je praktickým doplnením učebnice Geografia 8 – Slovensko konkrétnymi úlohami rôznej typológie a úrovne náročnosti o Slovensku ako celku, jednotlivých krajoch a miestnej krajine. Pre žiaka je to zošit so sériou úloh s názorným a praktickým precvičením učiva o Slovensku z učebnice prostredníctvom rozširujúceho a zážitkového poznávania miestnej krajiny. Pre učiteľa geografie v ZŠ a GOŠ je pomôckou na hodinách a v rámci domácej prípravy žiakov.

Štruktúra je prehľadná a nadväzuje na učebnicu, ale poskytuje priestor aj na praktické využitie aj pri iných učebniciach geografie (od iných vydavateľov). Pracovný zošit je kompatibilný s predpísaným učivom geografie podľa platného ŠVP aj podľa reformy – s nenútenými presahmi do ostatných predmetov VO Človek a spoločnosť. Grafické prvky, odkazy, fotografie a iné prvky sprehľadňujú a podčiarkujú jeho obsah.

Pracovný zošit je pokračovaním série učebníc a PZ na vyučovanie geografie v ZŠ a GOŠ z portfólia vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA. Modernejšie spracovanie oproti starším učebniciam geografie podčiarkuje aj infografika Slovenska – analytické spracovanie základných demografických a geografických údajov o Slovensku, ktoré môže učiteľ interpretovať podľa vlastného scenára.

Absencia dostatočného vzdelávacieho priestoru (1 h týždenne) a nahustený vzdelávací obsah najmä z pohľadu časovej dotácie predmetu geografia, ako aj nedostatok kvalifikovaných pedagógov spôsobuje stres vo vyučovaní tohto predmetu. Spracovanie geografie Slovenska cez miestnu krajinu je fenomén, ktorý absentuje v súčasných konkurenčných učebniciach a pracovných zošitoch.

Ďalšou nespornou výhodou bude kvalitný, obsahovo bohatý a inšpiratívny Zošit pre učiteľa. Úlohy, námety a inšpirácie, ktoré séria Geografia 8 a konkrétne tento pracovný zošit prináša, môžu výrazne pomôcť pri prechode na menej kvantitatívne a inšpiratívnejšie vyučovanie geografie v duchu súčasnej doby, rozvoj strategického a tvorivého myslenia žiakov. 

K pracovnému zošitu pre žiakov bude k dispozícii aj ZOŠIT PRE UČITEĽA, ktorý obsahovo kopíruje pracovný zošit pre žiakov – prinesie riešenia úloh, ich rozšírenie, grafické prvky a poznámky.    


Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori:

RNDr. Mária Nogová, PhD. – je dlhoročnou didaktičkou geografie s bohatými  skúsenosťami v oblasti analýzy, tvorby a implementácie pedagogických dokumentov. Pracuje s riaditeľmi a pedagógmi na rôznych stupňoch vzdelávania. 

RNDr. Peter Tremboš, PhD.  – je vysokoškolský pedagóg s odbornými skúsenosťami napr.  v geológii a environmentalistike.Vitajte na poznávacej ceste po Slovensku

Všeobecná charakteristika Slovenska

Poloha Slovenska a našej obce v Európe

Slovensko a naša obec v dejinách

Príroda Slovenska a pozvanie do zaujímavej lokality v našej obci

V slovenských dolinách, nížinách a pohoriach

Podnebie Slovenska

Vodstvo Slovenska a nášho regiónu

Pôdy Slovenska a nášho regiónu

Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska

Prírodné krajinné typy Slovenska a nášho regiónu

Obyvateľstvo a sídla

Hospodárstvo Slovenska a nášho regiónu

Ochrana krajiny na Slovensku a v našom regióne

Premenená krajina

Slovensko v infografike

Spoznávajme Slovensko cez kraje

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

Projekt: Učíme mladších žiakov