Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravujú pre učiteľov základných škôl celkom nový typ vzdelávania.


Bezplatné školenia pre pedagógov majú v oboch vydavateľstvách dlhú tradíciu. „Stalo sa už zvykom, že pre učiteľov vždy koncom augusta, keď sa už vrátia do škôl, pripravujeme bezplatné školenia. Tento rok nebude výnimkou, len sme zmenili formu školení,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.


Začíname už koncom augusta

RAABE a EXPOL celkovo prinesú učiteľom spolu šesť rôznych online vzdelávaní. Školenia budú zamerané na tieto vyučovacie predmety:

Slovenský jazyk pre 2. a 3. ročník ZŠ

Geografia pre 7., 8. a 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ

Kritické myslenie na druhom stupni ZŠ a osemročných gymnáziách

Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ

Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ


„Pri každom predmete vždy pôjde o sériu troch školení. Každý týždeň sa uskutoční jedno online školenie. Účastník získa certifikát až po absolvovaní všetkých troch,“ upozornila Mira Bianchi Schrimpelová. Séria online školení začína už koncom augusta. Presný harmonogram online školení nájdete v prehľadnej tabuľke:


Séria ONLINE školení RAABE a EXPOLPrihlasovanie na jednotlivé školenia organizátori spustia začiatkom augusta. Sledujte stránky www.skolskyportal.sk, www.raabe.sk, www.expolpedagogika.sk


Dovidenia, tešíme sa na vás!